iranzamin22.ir
..

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

وارونگی در زبان انگلیسی

وارونگی یا معکوس در زبان انگلیسی

وارونگی در زبان انگلیسی به جا به جایی فعل و فاعل در زبان انگلیسی وارونگی یا معکوس کردن (inversion) گفته می‌شود. در هنگام جا به جایی ابتدا فعل و سپس فاعل واقع می شود. وارونگی یا معکوس کردن در موارد مختلفی اتفاق می اُفتد که در ادامه به برررسیِ رایج …

مشاهده بیشتر »

حشو، زائد یا اضافه گویی در زبان انگلیسی

حشو یا زائد در انگلیسی

حشو در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی به استفادۀ بی مورد از کلمات یا عباراتی که دارای معنی یا نظر یکسانی هستند؛ زائد، حشو یا اضافه گویی (Redundancy) گفته می‌شود. یکی از نکات مهم در نگارش زبان انگلیسی پرهیز از استفاده غیرضروری و بی مورد از کلمات اضافی است. یکی …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

حروف ربط جفتی در انگلیسی

حروف ربط جفتی حروف ربط جفتی یا زوجی (Correlative Conjunctions)، یک جفت حرف ربط هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. عناصری که توسط حروف ربط جفتی بهم وصل می‌شوند به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی (همسان) باشند. رایج‌ترین حروف ربط زوجی شامل موارد زیر …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی

حروف ربط وابسته

از بین سه نوع حرف ربطی (هم پایه، وابسته و جفتی) که در زبان انگلیسی وجود دارد، تشخیص حروف ربط وابسته از همه سخت‌تر است. در واقع بسیاری از افراد از این حروف بدون توجه به کاربرد آنها، استفاده می‌کنند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به حروف ربط وابسته خواهیم داشت. …

مشاهده بیشتر »

بدل در زبان انگلیسی

بدل در زبان انگلیسی

 بدل در انگلیسی بدل (Appositive)، یک اسم یا عبارت اسمی که بعد از یک اسم یا ضمیر دیگر و برای توضیح دربارۀ آن استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، بدل ها اسم ها یا عبارات اسمی هستند که اطلاعات بیشتری راجع به اسم یا ضمیرِ قبل از خود به ما می‌دهند. به …

مشاهده بیشتر »

قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها در زبان انگلیسی قطع کننده ها (Interrupters) کلمات، عبارات یا جمله واره هایی هستند که جریان جمله را قطع کرده و یک ایده و تفکر جدید به آن وارد می‌کنند، در واقع این کلمات یک مکث و وقفه در جمله ایجاد می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید. Maggie, …

مشاهده بیشتر »
iranzamin22.ir ..