گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی

افعال لازم و متعدی

افعال متعدی و لازم: در این مطلب به بررسی افعال متعدی (Transitive Verbs) و افعال لازم (Intransitive Verbs) و تفاوت این دو فعل همراه با مثال می پردازیم. افعال متعدی: افعال متعدی دارای دو ویژگی هستند. او اینکه باید از افعال کنشی (action verb) باشند؛ افعال کنشی یا حرکتی افعالی هستند …

مشاهده بیشتر »

تفاوت rise و raise در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت raise و rise

در زبان انگلیسی کلمات بسیاری وجود دارند که از لحاظ ظاهری شبیه به هم هستند ولی از لحاظ معنا و کاربرد بسیار متفاوت هستند. دو کلمه ای که بسیاری از زبان آموزان در استفاده از آن بویژه در آزمون های زبان دچار سردرگمی می شوند raise و rise هستند. در …

مشاهده بیشتر »

جملات وجه سببی در انگلیسی

جملات وجه سببی

جملات سببی: جملات سببی یا وجه سببی به جملاتی گفته می شود که در آن فاعل باعث می شود تا شخص دیگری کاری انجام دهد. در واقع در جمله سببی، یک شخص عملی را به صورت مستقیم انجام نمی دهد بلکه آن شخص، فردِ یا شیِ دیگری را مجبور به …

مشاهده بیشتر »

افعال حالتی و کنشی در انگلیسی

افعال حالتی و حرکتی

افعال حالتی و کنشی گاهی اوقات افعال در زبان انگلیسی به دو گروه کنشی (dynamic or action verbs) و حالتی (stative verbs) تقسیم می شوند. در ادامه به بررسی این دو نوع فعل می پردازیم. افعال کنشی: افعال کنشی یا حرکتی وظیفه توصیف یک عمل را بعهده دارند. این افعال …

مشاهده بیشتر »

کاربرد be used to، used to و get used to

used to

کاربرد used to: 1- از used to برای بیان عملی استفاده می کنیم که در گذشته به طور منظم و از روی عادت انجام می داده ایم، ولی در حال حاضر دیگر انجام نمی دهیم. معادل فارسی این عبارت (سابقاً، قدیمها، آن روزها و جوانی ها) می باشد. مثال: I …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های قیدی

جمله واره قیدی

جمله واره های قیدی: جمله واره های قیدی به 6 دسته تقسیم می شوند که شناخت کلمات ربط معرفِ هر دسته حائر اهمیت می باشد.  1- زمان (Time) این جمله واره ها دلالت به زمان انجام کاری دارند و مهمترین کلمات ربط معرف آنها عبارتند از: when – whenever – …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های توصیفی

Adjective Clauses

جمله واره های توصیفی: جمله واره های توصیفی با ضمایر موصولی نظیر who، whom و … آغاز می شوند. این جمله واره ها اسم قبل از خود را توصیف می کنند. The man (اسم) who lent you the money (جمله واره توصیفی) is Tom’s elder brother. جمله واره توصیفی فوق …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های اسمی

noun clauses

جمله واره ها: این جملات همانند جملات کامل دارای فعل و فاعل مستقل هستند با این تفاوت که معنی آنها ناتمام بوده و همواره با یک کلمه ربط شروع می شوند. مثال: – that he works hard. (.که او به سختی کار می کند) – when they informed me. (.هنگامی …

مشاهده بیشتر »

گذشته غیرواقعی در زبان انگلیسی

گذشته غیرواقعی در گرامر انگلیسی

گذشته غیرواقعی: برخی اوقات فعلِ گذشته برای اشاره به گذشته غیرواقعی استفاده می شود. در این حالت، اگرچه زمانِ فعل گذشته است اما در واقع دربارۀ چیزی که اتفاق نیفتاده صحبت می کنیم. این مورد بیشتر در جملات شرطی وجود دارد زمانیکه دربارۀ یک وضعیت فرضی صحبت می کنیم که …

مشاهده بیشتر »

جملات شرطی و انواع آن در گرامر زبان انگلیسی

جملات شرطی و انواع آن

جملات شرطی (Conditional Sentence) جملات شرطی برای این استفاده می شوند که ما حدس بزنیم چه چیزی می تواند اتفاق بیافتد، چه چیزی ممکن است اتفاق بیافتد و چه چیزی ما آرزو داریم اتفاق بیافتد. در زبان انگلیسی، در بیشترِ جملاتِ شرطی از if استفاده می شود. در بسیاری از …

مشاهده بیشتر »