تفاوت except و accept

accept و except
accept و except

accept و except دو کلمه گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. اگرچه این دو کمله به لحظ املایی و معنایی باهم تفاوت دارند، اما دارای تلفظ مشابهی هستند. در این مطلب ابتدا کاربرد این دو کلمه را بیان کرده و در پایان به تفاوت accept و except را می‌پردازیم.

کاربرد accept

accept یک فعل است و به معنایِ «قبول کردن چیزی که پیشنهاد می‌شود» است. ما می‌توانیم چیزهای مادی و غیرمادی را قبول کنیم.
برای مثال ما می‌توانیم یک هدیه را که مادی و قابل لمس است یا یک شغل را که غیرمادی و غیرقابل لمس است، قبول کنیم. متضاد accept در زبان انگلیسی دو فعلِ refuse و decline می‌باشند.
مثال:

She accepted some new responsibilities at work.
(.او مسئولیت‌های جدید را در شغلش قبول کرد)

در جملۀ فوق، مدیرِ او مسئولیت های جدید به او پیشنهاد می‌دهد و او آن‌ها را قبول می‌کند.

Never accept a ride from a stranger!
(.هرگز پیشنهاد سوار شدن به ماشین را از یک غریبه قبول نکنید)

جملۀ فوق بدین معنی است که اگر کسی را که نمی‌شناسید به شما پیشنهاد سوار شدن به ماشینش را داد نباید آن را بپذیرید.

Oh, this present is so extravagant! I just can’t accept it.
(.وای، این هدیه بسیار گران است! من در حال حاضر نمی‌توانم آن را قبول کنم)

جمله فوق بدین معنی است که این هدیه خیلی گران است و او با دریافت آن احساس خوشایندی ندارد.

To accept the package, you need to sign this form.
(.برای دریافت این بسته، نیاز است که این فرم را امضاء کنید)

جملۀ فوق بدین معنی است که برای دریافت بسته از تحویل دهنده نیاز به یک امضاء است.

کاربرد except

except یک حرف اضافه است و به معنای «بجز یا به استثنایِ» می‌باشد. زمانی از این واژه استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم بگوییم «همه چیز بجز».
متضاد except در زبان انگلیسی including است. برای درک بهتر کاربرد except به مثال‌های زیر توجه کنید.

The kids can eat anything except chips.
(.بچه‌ها می‌توانند هر چیزی بجز چیپس بخورند)

I knew everyone at the party except the tall man in the red shirt.
(.من همه را در مهمانی شناختم بجز مرد بلندقدی که پیراهن قرمز پوشیده بود)

I like all sports except basketball.
(.من همۀ ورزش‌ها بجز بسکتبال را دوست دارم)

We enjoy all kinds of movies, except romantic ones.
(.ما از همه نوع فیلم بجز فیلم‌های رمانتیک لذت می‌بریم)

She has added all the ingredients except the eggs.
(.او همۀ مواد بجز تخم مرغ را اضافه کرده است)

تفاوت accept و except

به یاد داشته باشید که accept یک فعل و except یک حرف اضافه است.
accept یک فعل کنشی است که کاری را که یک شخص انجام می‌دهد، توصیف می‌کند.
مثال:

Mari decided to accept the new cell phone plan that the company offered her.
(.ماری تصمیم گرفت طرح جدید تلفن را که شرکت به او پیشنهاد داد قبول کند)

در مثال فوق، ماری چه کاری انجام می‌دهد؟ او طرحی را که شرکت تلفن پیشنهاد داده قبول می‌کند.

except یک جمله را اصلاح می‌کند و در واقع معنای آن را محدود می‌کند. از آنجایی که except یک حرف اضافه است، بعد از آن باید اسم واقع شود.
مثال:

Everyone except Oscar thought the play was excellent.
(.همه بجز اسکار فکر کردند که بازی عالی بود)

مطالب مرتبط:

تفاوت all together و altogether

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.