بانک تست گرامر

تفاوت already و all ready

already و all ready
already و all ready

تفاوت already و all ready

already و all ready از کلمات گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. در این درس به کاربرد و تفاوت already و all ready می پردازیم.

کاربرد already

already یک قید است و می‌تواند دارای معانی زیر باشد:

1- قبل از حالا

مثال:

They have already eaten. So they are not hungry now.
(.آنها قبلاً غذا خورده‌اند. بنابراین الان گرسنه نیستند)

2- قبل از یک زمان مشخص

مثال:

By the time I got there, she has already left. So we did not meet.
(.زمانیکه من به آنجا رسیدم، او قبلاً رفته بود. بنابراین ما همدیگر را ملاقات نکردیم)

3- به این زودی

مثال:

Do we have to leave already? It was so much fun!
(!آیا ما باید به این زودی اینجا را ترک کنیم؟ آن خیلی سرگرم کننده بود)

به یاد داشته باشید که وظیفۀ قید؛ توصیفِ فعل، صفت، قیدِ دیگر یا یک جمله کامل است.
مثال:

Sarah has suffered a lot already.
(.سارا تا به حال خیلی رنج کشیده است)

Is it noon already?
(به این زودی ظهر شد؟)

The plane had already left for the airport.
(.هواپیما قبلاً فرودگاه را ترک کرده بود)

I am already tired.
(.من حالا خسته هستم)

I can’t believe she is old enough to drive already!
(!من نمی‌توانم باور کنم او به اندازه کافی سن دارد که به این زودی رانندگی کند)

Has John already finished his homework?
(آیا جان به این زودی تکلیفش را تمام کرده است؟)

 

کاربرد all ready

all ready یک عبارت دو کلمه‌ای است که به معنای «کاملاً آماده» می‌باشد. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم بگوییم یک چیز، شخص یا افراد یک گروه کاملاً آماده هستند.

all ready عبارتی برای قرار دادن تاکید بر روی کلمۀ ready است. ready به تنهایی به معنایِ «آماده» است و all ready به معنای «کاملاً آماده» می باشد. به جملات زیر توجه کنید:

John is ready.
(.جان آماده است)

John is all ready.
(.جان کاملاً آماده است)

مثال:

They are all ready for the big meeting.
(.آنها کاملاً آمادۀ جلسۀ بزرگ هستند)

The teacher is all ready for class.
(.معلم برای کلاس کاملاً آماده است)

John and Jill are all ready for the wedding.
(.جان و جیل برای عروسی کاملاً آماده هستند)

Are you all ready to go camping this weekend?
(آیا این آخر هفته برای رفتن به کمپ کاملاً آماده هستی؟)

He was not all ready for the final exam.
(.او برای امتحان نهایی کاملاً آماده نبود)

مطالب مرتبط:

تفاوت every day و everyday

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *