تفاوت borrow و lend

borrow و lend
borrow و lend

تفاوت borrow و lend

borrow و lend از کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. بسیاری از زبان آموزان این دو کلمه را به جای هم استفاده می‌کنند در حالیکه این دو کلمه کاملاً باهم فرق دارند. در این مطلب قصد داریم به کاربرد و تفاوت borrow و lend بپردازیم.

کاربرد borrow

borrow یک فعل است و بدین معنی است که شما یک چیزی را که متعلق به شما نیست و به آن نیاز دارید از فرد دیگری قرض می‌گیرید و بعداً آن را پس می‌دهید.
مثال:

Can I borrow your car?
(ممکن است ماشینتان را قرض بگیرم؟)

I need to return the book I borrowed from the library.
(.من باید کتاب را برگردانم من آن را از کتابخانه امانت گرفتم)

He borrowed 10,000 dollars from the bank.
(.او 10000 دلار از بانک وام گرفت)

کاربرد lent

lend یک فعل است و بدین معنی است که شما یک چیزی را که متعلق به شما است به فرد دیگری که به آن نیاز دارد قرض می‌دهید و آن فرد بعداً آن را پس می‌دهد.
مثال:

I can’t lend you my car. I am using it.
(.من نمی‌توانم ماشین خود را به شما قرض دهم. من خودم آن را استفاده می‌کنم)

This library lends books for free.
(.کتابخانه کتاب‌ها رایگان امانت می‌دهد)

The bank lent her a loan of 10,000 dollars.
(.بانک به او یک وام 10000 دلاری قرض داد)

بصور خلاصه، borrow عمل گرفتن و lend عمل دادن را بیان می کند.

 

مطالب مرتبط:

تفاوت expand و expend

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.