کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

تفاوت بین between و among

تفاوت between و among

تفاوت between و among بسیاری از زبان آموزان به سختی قادر به تشخیص تفاوت بین between و among هستند. هر دو کلمه حرف اضافه هستند و به منظورِ صحبت راجع به افراد و اشیاء، و فضا یا منطقه اطراف آنها استفاده می‌شوند. اگرچه این دو کلمه به لحاظ معنایی شبیه …

مشاهده بیشتر »

تفاوت beside و besides

تفاوت beside و besides

تفاوت beside و besides بسیاری از زبان آموزان به سختی تفاوت beside و beside را تشخیص می‌دهند. در واقع برخی اوقات، افراد انگلیسی زبان نیز هنگام استفاه از این دو دچار اشتباه می‌شوند. با وجود اینکه دو کلمه به لحاظ املایی تفاوت بسیار اندکی دارند، اما کاربرد خیلی متفاوتی دارند. …

مشاهده بیشتر »

تفاوت gone to و been to

تفاوت gone to و been to

تفاوت gone to و been to gone to و been to از جمله عبارات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. در این مطلب قصد داریم به کاربرد و تفاوت gone to و been to بپردازیم. به این دو جمله نگاه کنید: David has been to Japan. David has gone to …

مشاهده بیشتر »

تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready already و all ready از کلمات گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. در این درس به کاربرد و تفاوت already و all ready می پردازیم. کاربرد already already یک قید است و می‌تواند دارای معانی زیر باشد: 1- قبل از حالا مثال: They have …

مشاهده بیشتر »

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday every day و everyday از جمله کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از این دو عبارت دچار سردرگمی می شوند و آنها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت every day و …

مشاهده بیشتر »

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether all together و altogether دو عبارت بسیار شبیه بهم در زبان انگلیسی هستند. اگرچه تلفظ این دو عبارت یکسان است و از لحاظ املایی نیز تفاوت اندکی دارند، اما به لحاظ گرامری کاملاً باهم تفاوت دارند. در ادامه به کاربرد و تفاوت all together و …

مشاهده بیشتر »