کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready already و all ready از کلمات گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. در این درس به کاربرد و تفاوت already و all ready می پردازیم. کاربرد already already یک قید است و می‌تواند دارای معانی زیر باشد: 1- قبل از حالا مثال: They have …

مشاهده بیشتر »

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday every day و everyday از جمله کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از این دو عبارت دچار سردرگمی می شوند و آنها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت every day و …

مشاهده بیشتر »

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether all together و altogether دو عبارت بسیار شبیه بهم در زبان انگلیسی هستند. اگرچه تلفظ این دو عبارت یکسان است و از لحاظ املایی نیز تفاوت اندکی دارند، اما به لحاظ گرامری کاملاً باهم تفاوت دارند. در ادامه به کاربرد و تفاوت all together و …

مشاهده بیشتر »

تفاوت except و accept

تفاوت except و accept

accept و except دو کلمه گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. اگرچه این دو کمله به لحظ املایی و معنایی باهم تفاوت دارند، اما دارای تلفظ مشابهی هستند. در این مطلب ابتدا کاربرد این دو کلمه را بیان کرده و در پایان به تفاوت accept و except را می‌پردازیم. …

مشاهده بیشتر »

تفاوت it و there در انگلیسی

تفاوت it و there در انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از there و it دچار تردید می‌شوند و گاهی آنها را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند. اما ساختار این دو اصلاً شبیه به هم نیست و با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در ادامه کاربرد it و there را بیان کرده و در پایان به تفاوت …

مشاهده بیشتر »