کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی

پرانتز و براکت در انگلیسی
پرانتزها و براکت‌ها در انگلیسی

کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی

تمایز بین پرانتز و براکت ممکن است مقداری سخت باشد. پرانتز در زبان انگلیسی round bracket و براکت square bracket نامیده می‌شوند.

براکت – [ ] – به منظور اهداف خاصی نظیرِ بیان راهنمایِ فنی استفاده می‌شود. پرانتز– ( ) – نیز در مورد مشابه و برای ایجادِ مکث در هنگامِ اضافه کردن توضیح به جمله اصلی بکار می‌رود. بسیاری از متخصصان دستور زبان معتقد هستند که به جای پرانتز(Parenthesis) می‌توان از ویرگول (comma) استفاده کرد؛ زیرا هر دو برای ایجاد مکث و اضافه کردنِ توضیح اضافی به جملۀ اصلی بکار می‌روند.
مثال:

He [the police officer] can’t prove they did it.
.او [افسر پلیس] نمی‌تواند ثابت کند که آنها این کار را انجام دادند

They eventually decided to settle in the United States (Debbie’s home).
.(آنها در نهایت تصمیم گرفتند در ایالات متحده ساکن شوند (خانه دبی

Mount Everest (in the Himalayas) is the highest mountain in the world.
.کوه اورست (در هیمالیا) بالاترین کوه در جهان است

There are several books on the subject (see page 120)
.(چندین کتاب در این زمینه وجود دارد (رجوع کنید به صفحه 120

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *