کاربرد علامت دو نقطه در انگلیسی

دو نقطه در انگلیسی
دو نقطه در انگلیسی

دو نقطه در انگلیسی

در مطالب گذشته با کاربرد نشانه‌های نقطه، ویرگول و نقطه ویرگول آشنا شدید، در این مطلب قصد داریم به بررسی کاربرد علامت دو نقطه (:) بپردازیم.

کاربردهای علامت دو نقطه

علامت دو نقطه (colon) برای بسط دادن جملۀ قبل از خود استفاده می‌شود و اغلب برای معرفی یک فهرست از آن چیزی که قبلاً بیان شده بکار می‌رود.
مثال:

There are three types of muscle in the body: cardiac, smooth, and skeletal.
(.سه نوع ماهیچه در بدن وجود دارد: ماهیچه قلبی، ماهیچه صاف و ماهیچه اسکلتی)

He collected a strange assortment of items: bird’s eggs, stamps, bottle tops, string, and buttons.
(.او مجموعه‌ای عجیب و غریب از اقلام را جمع آوری کرد: تخم پرنده، تمبر، درپوش بطری، نخ و دکمه)

He had just one fault: an enormous ego.
(.او فقط یک گناه داشت: یک ذات بزرگ)

بین دو جمله واره، زمانی که جمله واره دوم در مورد جمله واره اول توضیح می‌دهد از دو نقطه استفاده می‌شود.
مثال:

That is the secret of my extraordinary life: always do the unexpected.
(.این راز زندگی فوق‌العاده من است: همیشه کارهای غیرمنتظره انجام بده)

A dolphin is not fish: it is a warm-blooded mammal.
(.دلفین ماهی نیست: یک پستاندار خونگر است)

The research is conclusive: climate change is a reality.
(.پژوهش قطعی است: تغییرات آب و هوایی یک واقعیت است)

قبل از علامت نقل قول یا گفتاورد در نقل قول‌های مستقیم از علامت دو نقطه استفاده می‌گردد.
مثال:

They shouted: ‘Our families are starving! We need land!’
(“!آنها فریاد زدند: “خانواده‌های ما گرسنگی هستند! ما به زمین نیاز داریم)

برای جدا کردن اجزای ساعت در نوشتار انگلیسی از علامت دو‌نقطه استفاده می‌شود.
مثال:

4:15 = “four fifteen”
6:45 = “six fourty-five”

قواعد استفاده از دو نقطه

– همانطور که پیشتر ذکر شد؛ قبل از بیان آیتم‌های یک فهرست از دو نقطه استفاده می‌شود، توجه داشته باشید که اولین آیتم بعد از دو نقطه نباید با حرف بزرگ نوشته شود مگر اینکه آن آیتم یک اسم خاص باشد.
مثال:

I want the following items: Butter, sugar, and flour. [نادرست]
I want the following items: butter, sugar, and flour. [درست]
I have many friends: Arash, Hamed, Ali. [درست]

– علامت دو نقطه نباید یک اسم را از فعل خود، یک فعل را از مفعول یا فاعل متمم خود، یک حرف اضافه را از مفعولش و یک فاعل را از گزاره‌اش جدا کند.
مثال:

The three types of muscle in the body are: cardiac, smooth, and skeletal.

در جمله فوق علامت دو‌نقطه باید حذف شود؛ زیرا کلمات cardic, smooth, skeletal فاعلِ متمم برای فعل are می‌باشند.

When I graduate, I want to go to: Rome, Iran, and Egypt.

در جمله فوق علامت دو‌ نقطه باید حذف شود؛ زیرا حرف اضافۀ to را از مفعولش (Rome, Iran, Egypt) جدا کرده است.

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *