کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی

مصدر زمان استمراری

کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی

مصدر زمان استمراری برای نشان دادنِ عملی که در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است، استفاده می‌گردد. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است:

to be + present participle

 همانند مصدر زمان حال ساده، در برخی شرایط مصدر زمان استمراری نیز بدون to استفاده می‌شود. این اتفاق بیشتر بعد از افعال کمکی وجهی (مُدال) می‌اُفتد. 

مثال:

I’d really like to be swimming in a nice cool pool right now.
(.من در حال حاضر شنا کردن در یک استخر سرد زیبا را واقعاً دوست دارم)
I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
(.وقتی حادثه اتفاق افتاد، من منتظر اتوبوس بودم)
It must be nice to be going to a wedding overseas.
(.رفتن به عروسی در خارج از کشور باید خوب باشد)
You must be joking!
(!شوخی می کنی)
We should be hurrying. We’re late!
(!ما باید عجله کنیم، دیر کردیم)
You’d better be working on your report when I get there.
(.بهتر است زمانی که من آنجا می‌روم شما بر روی گزارش خود کار کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *