حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

حروف ربط جفتی
حروف ربط جفتی

حروف ربط جفتی

حروف ربط جفتی یا زوجی (Correlative Conjunctions)، یک جفت حرف ربط هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. عناصری که توسط حروف ربط جفتی بهم وصل می‌شوند به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی (همسان) باشند. رایج‌ترین حروف ربط زوجی شامل موارد زیر می‌شوند:

as … as
as many … as
both … and
either … or
If … then
neither … nor
no sooner … than
not … but
not only … but also
rather … than
scarcely … when
such … that
What with … and
whether … or

مثال:

Bowling isn’t as fun as tennis.
(.بولینگ به اندازه تنیس سرگرم کننده نیست)

There are as many curtains as there are windows.
(.به همان تعدادی که پنجره وجود دارد پرده هم وجود دارد)

I’ll have both the cheesecake and the hot chocolate.
(.من هم کیک پنیری و هم شکلات داغ خواهم خورد)

I either want the cheesecake or the hot chocolate.
(من یا کیک پنیری یا شکلات داغ می‌خواهم)

If you heat water to 100 degrees, then it boils.
(.اگر آب را 100 درجه گرم کنید، آنگاه می‌جوشد)

I want neither the cheesecake nor the hot chocolate.
(.من نه کیک پنیری و نه شکلات داغ می‌خواهم)

We had no sooner started cooking than there was a power cut.
(.هنوز پختن را شروع نکرده بودیم که برق قطع شد)

I see you’re in the mood not for dessert but appetizer.
(.من متوجه شدم شما برای دسر سرحال نیستید اما برای پیش غذا هستید)

I’ll eat them both – not only the cheesecake but also the hot chocolate.
(.من هر دوی آنها را می‌خورم – نه فقط کیک پنیر بلکه شکلات داغ را هم)

She’d rather play the drums than sing.
(.او آواز خواندن را به نواختن درام ترجیح می‌دهد)

I had scarcely walked in the door when I got the call and had to run right back out again.
(.هنوز به سمت در نرفته بودم که تلفن زنگ زد و مجبور شدم دوباره برگردم)

It was such a cold afternoon that we stopped playing.
(.بعد از ظهر سردی بود به طوریکه ما بازی کردن را متوقف کردیم)

What with the snow and ice, we’ll be late.
(.بخاطر برف و یخبندان، ما دیر خواهیم کرد)

I didn’t know whether you’d want the cheesecake or the hot chocolate, so I got you both.
(.من نمی‌دانستم که آیا می‌خواهید کیک پنیری و یا شکلات داغ بخورید، بنابراین من هر دو را گرفتم)

قواعد استفاده از حروف ربط جفتی

استفاده از حروف ربط جفتی یا زوجی دارای قواعدی است که در ادامه به ذکر آنها می‌پردازیم.

1. هنگام استفاده از حروف ربط جفتی مراقب مطابقت ضمیر باشید.

اگر دو مرجع ضمیر بوسیلۀ یک حرف ربط جفتی به هم وصل شوند، مرجع ضمیر دوم باید با ضمیری که به دنبال آن می‌آید سازگار باشد.
مثال:

Neither John nor the sisters understood why their parents said no.
(.نه جان و نه خواهران نفهمیدند چرا والدینشان گفتند نه)

در این جمله John و sisters مرجع ضمیر هستند و their ضمیر است. همانطور که ملاحظه می‌کنید؛ ضمیر (their) با مرجع دوم یعنی sisters سازگار است و هر دو، جمع هستند.

Neither the sisters nor John understood why his parents said no.
(.نه خواهران و نه جان نفهمیدند چرا والدینش گفتند نه)

در این جمله برخلاف جملۀ قبل از ضمیر مفرد (his) استفاده شده است؛ زیرا مرجع ضمیرِ دوم (John)، مفرد است.

نکته:
مرجع ضمیر، اسمی است که ضمیر جانشین آن می‌شود.

2. هنگام استفاده از حروف ربط جفتی مراقب مطابقت فعل باشید.

اگر دو فاعل بوسیلۀ یک حرف ربط جفتی به هم وصل شوند، فعل جمله باید با فاعلِ دوم سازگار باشد.
مثال:

Either my parents or my brother looks after our cat when we’re away on holiday.
(.هنگامیکه ما در تعطیلات هستیم یا والدینم و یا برادرم از گربۀ ما مراقبت میکند)

در این جمله به درستی از فعل مفرد (looks) استفاده شده است؛ زیرا فاعلِ دوم (my brother) مفرد است. لازم به ذکر است فاعل اول (my parents) جمع است.

Either my brother or my parents look after our cat when we’re away on holiday.
(.هنگامیکه ما در تعطیلات هستیم یا برادرم و یا والدینم از گربۀ ما مراقبت می‌کنند)

در این جمله برخلاف جملۀ قبل، از فعل جمع (look) استفاده شده است؛ زیرا فاعل دوم (my parents) جمع است.

3. هنگام استفاده از حروف ربط جفتی مراقب ساختار موازی باشید.

هنگام استفاده از برخی حروف ربط جفتی (نظیرِ either … orneither … nor و not only … but also)، عناصری که بعد از هر یک از بخش‌های حروف ربط جفتی واقع می‌شوند به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی (یکسان) باشند.
مثال:

Not only did Michael grill a steak for Sarah, but he also prepared a hot-dog for Rocky, her dog.
(.مایکل نه تنها برای سارا استیک کباب کرد، بلکه برای سگش راکی نیز هات داگ درست کرد)

در جمله فوق، بعد از بخش اول حرف ربط جفتی (Not only) از یک جمله واره مستقل و بعد از بخش دوم (but also) نیز از یک جمله واره مستقل استفاده شده است. این جمله صحیح است؛ زیرا ساختار موازی رعایت شده است.

Michael grilled meat not only for Sarah but also for Rocky, her dog.
(.مایکل نه تنها برای سارا بلکه برای سگش راکی نیز گوشت کباب کرد)

در جمله فوق، بعد از بخش اول حرف ربط جفتی (Not only) از یک عبارت اضافه ای یعنی for Sarah و بعد از بخش دوم (but also) نیز از یک عبارت اضافه ای یعنی for Rocky استفاده شده است. این جمله صحیح است؛ زیرا ساختار موازی رعایت شده است.

Michael grilled meat for not only Sarah but also Rocky, her dog.
(.مایکل نه تنها برای سارا بلکه برای سگش راکی نیز گوشت کباب کرد)

در جمله فوق، بعد از بخش اول حرف ربط جفتی (Not only) از یک اسم یعنی Sarah و بعد از بخش دوم (but also) نیز از یک اسم یعنی Rocky استفاده شده است. این جمله نیز صحیح است؛ زیرا ساختار موازی رعایت شده است.

I am removing not only your gun but also your permit.
(.من نه تنها تفنگ شما را بلکه مجوز شما را هم می‌گیرم)

در جمله فوق، دو عبارت اسمی (your gun, your permit) توسط یک حرف ربط جفتی (not only … but alst) بهم وصل شده‌اند.

It was neither clever nor funny.
(.آن نه هوشمندانه بود و نه بامزه)

در جمله فوق، دو صفت (clever, funny) بوسیلۀ یک حرف ربط جفتی (neither .. nor) بهم وصل شده‌اند.

Either go home or shut up.
(.یا به خانه برو یا خفه شو)

در جمله فوق، دو فعل (go, shut up) بوسیلۀ یک حرف ربط جفتی (Either … or) بهم وصل شده‌اند.

 

مطالب مرتبط:
حروف ربط در زبان انگلیسی

8 دیدگاه‌ها

  1. واقعا کاربردی به اندازه و کافی.

  2. خيليم عالى♥️♥️

  3. بسیار مفید وعالی ،عاشق نویسندگی تونم

  4. در اولین مثال در مورد either به نظرم فعل بعد از این کلمه باید بیاید چون eitherباید به ساختارهای موازی چسبیده باشد.

  5. عالی بود

  6. سلیس- روان- کاملا قابل فهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *