کشورها و ملیت ها در زبان انگلیسی

کشورها و ملیت ها
کشورها و ملیت ها

ملیت ها و کشورها

ساختن صفات و اسامی ملیت (nationalities) از روی کشورها در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. از صفات ملیت که  به  ish- یا ese- ختم می‌شوند همراه با فعل جمع برای اشاره به همۀ افراد یک ملیت استفاده می‌شود، این صفات برای اشاره به زبان مکالمۀ کشورها (نه همیشه) نیز بکار می‌روند. 

مثال:

Country: I live in Japan.
(.کشور: من در ژاپن زندگی می‌کنم)

Adjective: He likes Japanese food.
(.صفت: او غذای ژاپنی دوست دارد)

Origins: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
(.زادگاه: او یک فرد ژاپنی است. = او اهلِ ژاپن است. = او ژاپنی است)

Language: She speaks Japanese.
(.زبان: او ژاپنی صحبت می‌کند)

Describing a group: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
(.توصیف یک گروه: اسپانیایی ها اغلب آب جو می‌نوشند. = مردم اسپانیایی اغلب آب جو می‌نوشند)

Describing a group: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks. 
(.توصیف یک گروه: چینی ها از آتش بازی لذت می‌برند. = مردم چینی از آتش بازی لذت می‌برند)

در برخی موارد، اسامی منطقه‌ای و ملیت ممکن است به دلایل تاریخی یا سیاسی مربوط به برخی از افراد باشند. در این حالت، بسیاری از مردم از آن برای ببان ملیت استفاده نمی‌کنند و به جای آن از دو ساختار (people + صفت) یا (نام کشور + people from) استفاده می‌گردد. در مثال‌های زیر در مواردی که با ستاره نشانه گذاری شده است از این ساختار استفاده شده است.

معادل فارسی اسم معادل فارسی صفت معادل فارسی منطقه جغرافیایی/قاره
یک شخص آفریقایی، شخصی اهل آفریقا an African* (an African person, someone from Africa) آفریقایی African آفریقا Africa
یک شخص آسیایی، شخصی اهل آسیا an Asian* (an Asian person, someone from Asia) آسیایی Asian آسیا Asia
یک شخص اروپایی a European اروپایی European اروپا Europe
یک شخص اهلِ آمریکای مرکزی a Central American منسوب به آمریکای مرکزی Central American آمریکای مرکزی Central America
یک شخص خاورمیانه ای a Middle Easterner خاورمیانه‌ای Middle Eastern خاورمیانه Middle East
یک شخص اهلِ آفریقای شمالی a North African منسوب به آفریقای شمالی North African آفریقای شمالی North Africa
یک شخص اهلِ آمریکای جنوبی a South American منسوب به آمریکای جنوبی South American آمریکای جنوبی South America
یک شخص اهلِ آسیای جنوب غربی a Southeast Asian person منسوب به آسیای جنوب غربی Southeast Asian آسیای جنوب غربی Southeast Asia

 

معادل فارسی اسم معادل فارسی صفت معادل فارسی کشورها یا مناطق
اهل افغانستان an Afghan افغان Afghan افغانستان Afghanistan
اهل آلبانی an Albanian آلبانیایی Albanian آلبانی Albania
اهل الجزایر an Algerian الجزایری Algerian الجزایر Algeria
اهل آندورا an Andorran آندورایی Andorran آندورا Andorra
اهل آنگولا an Angolan آنگولایی Angolan آنگولا Angola
اهل آرژانتین an Argentine آرژانتینی Argentine آرژاننتین Argentina
اهل ارمنستان an Armenian ارمنی Armenian ارمنستان Armenia
اهل اتریش an Austrian اتریشی Austrian اتریش Austria
اهل استرالیا an Australian استرالیایی Australian استرالیا Australia
اهل آذربایجان an Azerbaijani آذربایجانی Azerbaijani آذربایجان Azerbaijan
اهل باهاما an Bahamian باهامایی Bahamian باهاما the Bahamas
اهل بحرین an Bahraini بحرینی Bahraini بحرین Bahrain
اهل بنگلادش a Bangladeshi بنگلادشی Bangladeshi بنگلادش Bangladesh
اهل باربادوس an Barbadian باربادوسی Barbadian باربادوس Barbados
اهل بلاروس a Belarusian بلاروسی Belarusian بلاروس Belarus
اهل بلژیک a Belgian بلژیکی Belgian بلژیک Belgium
اهل بلیز an Belizean بلیزی Belizean بلیز Belize
اهل بنین an Beninese بنینی Beninese بنین Benin
اهل بوتان an Bhutanese بوتانی Bhutanese بوتان Bhutan
اهل بولیوی a Bolivian بولیویایی Bolivian بولیوی Bolivia
اهل بسنی و هرزه گوین a Bosnian/a Herzegovinian بوسینایی/هرزه گوینی Bosnian/Herzegovinian بوسنی و هرزه گوین Bosnia and Herzegovina
اهل بوتسوانا a Botswanan بوتسوانایی Botswanan بوتسوانا Botswana
اهل برزیل a Brazilian برزیلی Brazilian برزیل Brazil
اهل برونئی a Bruneian منسوب به برونئی Bruneian برونئنی Brunei
اهل بریتانیا a Briton بریتانیایی British بریتانیا Britain
اهل بلغارستان a Bulgarian بلغاری Bulgarian بلغارستان Bulgaria
اهل بورکینافاسو a Burkinese منسوب به فورکینافاسو Burkinese بورکینافاسو Burkina Faso
اهل بروندی a Burundian منسوب به بروندی Burundian بروندی Burundi
اهل کامبوج a Cambodian کامبوجی Cambodian کامبوج Cambodia
اهل کامرون a Cameroonian کامرونی Cameroonian کامرون Cameroon
اهل کانادا a Canadian کانادایی Canadian کانادا Canada
اهل آفریقای جنوبی a Central African منسوب به آفریقای مرکزی Central African جمهوری آفریقای مرکزی Central African Republic
اهل چاد a Chadian چادی Chadian چاد Chad
اهل شیلی an Chilean شیلیایی Chilean شیلی Chile
اهل چین a Chinese person چینی Chinese چین China
اهل کلمبیا a Colombian کلمبیایی Colombian کلمبیا Colombia
اهل کنگو a Congolese کنگویی Congolese جمهوری دموکارتیک کنگو Democratic Republic of the Congo
اهل کاستاریکا a Costa Rican کاستاریکایی Costa Rican کاستاریکا Costa Rica
اهل کرواسی a Croat منسوب به کرواسی Croatian کرواسی Croatia
اهل کوبا a Cuban کوبایی Cuban کوبا Cuba
اهل قبرس a Cypriot قبرسی Cypriot قبرس Cyprus
اهل چک a Czech person چکی Czech جمهوری چک the Czech Republic
اهل دانمارک a Dane دانمارک Danish دانمارک Denmark
اهل جیبوتی a Djiboutian منسوب به جیبوتی Djiboutian جیبوتی Djibouti
اهل دومنیکا a Dominican دومنیکایی Dominican دومنیکا Dominica
اهل دومنیکن a Dominican     منسوب به دومنیکن Dominican جمهوری دومنیکن Dominican Republic
اهل اکوادر an Ecuadorian اکوادر Ecuadorian اکوادر Ecuador
اهل مصر an Egyptian مصری Egyptian مصر Egypt
اهل السالوادور a Salvadoran /  a Salvadorian /  Salvadorean الساوادور Salvadoran الساوادور El Salvador
اهل انگلستان an Englishman/Englishwoman انگلیسی English انگلستان England
اهل اریتره an Eritrean اریتره‌ای Eritrean اریتره Eritrea
اهل استونی an Estonian استونیایی Estonian استونی Estonia
اهل اتیوپی an Ethiopian اتیوپیایی Ethiopian اتیوپی Ethiopia
اهل فیجی a Fijian منسوب به فیجی Fijian فیجی Fiji
اهل فنلاند a Finn فنلاندی Finnish فنلاند Finland
اهل فرانسه a Frenchman/Frenchwoman فرانسوی French فرانسه France
اهل گابن a Gabonese گابنی Gabonese گابن Gabon
اهل گامبیا a Gambian گامبیایی Gambian گامبیا the Gambia
اهل گرجستان a Georgian گرجستانی Georgian گرجستان Georgia
اهل آلمان a German آلمانی German آلمان Germany
اهل غنا a Ghanaian غنایی Ghanaian غنا Ghana
اهل یونان a Greek یونانی Greek یونان Greece
اهل گرانادا a Grenadian گرانادایی Grenadian گرانادا Grenada
اهل گواتمالا a Guatemalan گواتمالایی Guatemalan گواتمالا Guatemala
اهل گینه a Guinean گینه‌ای Guinean گینه Guinea
اهل گویان a Guyanese گویانی Guyanese گویان Guyana
اهل هایتی a Haitia منسوب به هایتی Haitia هایتی Haiti
اهل هلند a Dutchman/Dutchwoman هلند Dutch هلند Holland
اهل هندوراس a Honduran هندوراسی Honduran هندوراس Honduras
اهل مجارستان a Hungarian مجارستانی Hungarian مجارستان Hungary
اهل ایسلند an Icelander ایسلندی Icelandic ایسلند Iceland
اهل هند an Indian هندی Indian هندی India
اهل اندونزی an Indonesian اندونزیایی Indonesian اندونزی Indonesia
اهل ایران an Iranian ایرانی Iranian ایران Iran
اهل عراق an Iraqi عراق Iraqi عراق Iraq
اهل ایرلند an Irishman/Irishwoman ایرلندی Irish ایرلند Ireland
اهل اسرائیل an Israeli اسرائیلی Israeli اسرائیل Israel
اهل ایتالیا an Italian ایتالیایی Italian ایتالیا Italy
اهل ساحل عاج an Ivorian ساحل عاجی Ivorian ساحل عاج Ivory Coast
اهل جامائیکا a Jamaican جامائیکایی Jamaican جامائیکا Jamaica
اهل ژاپن a Japanese person ژاپنی Japanese ژاپن Japan
اهل اردن a Jordanian اردنی Jordanian اردن Jordan
اهل قزاقستان a Kazakhstani قزاق Kazakh قزاقستان Kazakhstan
اهل کنیا a Kenyan کنیایی Kenyan کنیا Kenya
اهل کویت a Kuwaiti کویتی Kuwaiti کویت Kuwait
اهل لائوس   a Laotian  لائوسی Lao لائوس Laos
اهل لیتوانی a Latvian لیتوانیایی Latvian لیتوانی Latvia
اهل لبنان a Lebanese لبنانی Lebanese لبنان Lebanon
اهل لیبی a Libyan لیبیایی Libyan لیبی Libya
اهل لیتوانی a Lithuanian لیتوانیایی Lithuanian لیتوانی Lithuania
اهل مقدونیه a Macedonian مقدونیه‌ای Macedonian مقدونیه Macedonia
اهل ماداگاسکار a Malagasy مادگاسکاری Malagasy مادگاسکار Madagascar
اهل مالاوی a Malawian مالاویایی Malawian مالاوی Malawi
اهل مالزی a Malaysian مالزیایی Malaysian مالزی Malaysia
اهل مالدیو a Maldivian مالدیوی Maldivian مالدیو Maldives
اهل مالی a Malian مالیایی Malian مالی Mali
اهل مالت a Maltese مالتی Maltese مالت Malta
اهل موریتانی a Mauritanian موریتانیایی Mauritanian موریتانی Mauritania
اهل موریس a Mauritian منسوب به موریس Mauritian موریس Mauritius
اهل مکزیک a Mexican*  مکزیکی Mexican مکزیک Mexico
اهل موناکو Monégasque or Monacan موناکویی Monégasque or Monacan موناکو Monaco
اهل مغولستان a Mongolian مغول Mongolian مغولستان Mongolia
اهل مونته نگرو a Montenegrin مونته نگرویی Montenegrin مونته نگرو Montenegro
اهل مراکش a Moroccan مراکشی Moroccan مراکش Morocco
اهل موزامبیک a Mozambican موزامبیکی Mozambican موزامبیک Mozambique
اهل میانمار = اهل برمه a Burmese برمه‌ای Burmese میانمار = برمه Myanmar = Burma
اهل نامیبیا a Namibian نامیبیایی Namibian نامیبیا Namibia
اهل نپال a Nepalese نپالی Nepalese نپال Nepal
اهل نیوزیلند a New Zealander نیوزلندی New Zealand نیوزیلند New Zealand
اهل نیکاراگوئه a Nicaraguan نیکاراگوئه‌ای Nicaraguan نیکاراگوئه Nicaragua
اهل نیجر a Nigerien نیجری Nigerien نیجر Niger
اهل نیجریه a Nigerian نیجریه‌ای Nigerian نیجریه Nigeria
اهل کره شمالی North Korean منسوب به کره شمالی North Korean کره شمالی North Korea
اهل کره جنوبی south Korea کره ای south Korea کره جنوبی south Korea
اهل نروژ a Norwegian نروژی Norwegian نروژ Norway
اهل عمان an Omani عمانی Omani عمان Oman
اهل پاکستان a Pakistani*  پاکستانی Pakistani پاکستان Pakistan
اهل فلسطین a Palestinian فلسطینی Palestinian فلسطین Palestine
اهل پاناما a Panamanian پانامایی Panamanian پاناما Panama
اهل گینه نو Papua New Guinean or Guinean منسوب به پاپوا گینه نو Papua New Guinean or Guinean پاپوا گینه نو Papua New Guinea
اهل پاراگوئه a Paraguayan پاراگوئه‌ای Paraguayan پاراگوئه Paraguay
اهل پرو a Peruvian پرویی Peruvian پرو Peru
اهل فیلیپین a Filipino* (someone from the Philippines) فیلیپینی Philippine فیلیپین The Philippines
اهل لهستان a Pole* (someone from Poland, a Polish person) لهستانی Polish لهستان Poland
اهل پرتغال a Portuguese person پرتغالی Portuguese پرتغال Portugal
اهل قطر a Qatari قطری Qatari قطر Qatar
اهل کنگو a Congolese person  کنگویی Congolese جمهوری کنگو Republic of the Congo
اهل رومانی a Romanian رومانیایی Romanian رومانی Romania
اهل روسیه a Russian روسیه‌ای Russian روسیه Russia
اهل رواندا a Rwandan رواندایی Rwandan رواندا Rwanda
اهل عربستان a Saudi, a Saudi Arabian سعودی Saudi, Saudi Arabian عربستان سعودی Saudi Arabia
اهل اسکاتلند a Scot اسکاتلندی Scottish اسکاتلند Scotland
اهل سنگال a Senegalese person سنگالی Senegalese سنگال Senegal
اهل صربستان a Serbian صربی Serbian صربستان Serbia
اهل سیشل a Seychellois سیشلی Seychellois سیشل the Seychelles
اهل سیرالئون Sierra Leonian سیرالئونی Sierra Leonian سیرالئون Sierra Leone
اهل سنگاپور a Singaporean سنگاپوری Singaporean سنگاپور Singapore
اهل اسلواک a Slovak اسلواک Slovak اسلواکی Slovakia
اهل اسلوونی Slovene or Slovenian اسلوونیایی Slovene or Slovenian اسلوونی Slovenia
اهل سومالی a Somalian سومالیایی Somalian سومالی Somalia
اهل آفریقای جنوبی a South African منسوب به آفرثقا جنوبی South African آفریقای جنوبی South Africa
اهل اسپانیا a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain) اسپانیایی Spanish اسپانیا Spain
اهل سری لانکا Sri Lankan سری لانکایی Sri Lankan سری لانکا Sri Lanka
اهل سودان a Sudanese person سودانی Sudanese سودان Sudan
اهل سورینام a Surinamese سورینامی Surinamese سورینام Suriname
اهل سوئد a Swede سوئدی Swedish سوئد Sweden
اهل سوئیس a Swiss person سوئیسی Swiss سوئیس Switzerland
اهل سوریه a Syrian سوری Syrian سوریه Syria
اهل تایوان a Taiwanese تایوانی Taiwanese تایوان Taiwan
اهل تاجیکستان a Tajik تاجیک Tajik تاجیکستان Tajikistan
اهل تانزانیا a Tanzanian تانزانیایی Tanzanian تانزانیا Tanzania
اهل تایلند a Thai person تایلندی Thai تایلند Thailand
اهل توگو a Togolese توگویی Togolese توگو Togo
اهل ترینیداد و توباگو a Trinidadian
Tobagan
Tobagonian
منسوب ترینیداد و توباگو Trinidadian
Tobagan
Tobagonian
ترینیداد و توباگو Trinidad and Tobago
اهل تونس a Tunisian تونسی Tunisian تونس Tunisia
اهل ترکیه a Turk ترکیه‌ای Turkish ترکیه Turkey
اهل ترکمنستان a Turkmen / the Turkmens ترکمن Turkmen ترکمنستان Turkmenistan
اهل توالو a Tuvaluan منسوب به توالو Tuvaluan توالو Tuvalu
اهل اوگاندا a Ugandan اوگاندایی Ugandan اوگاندا Uganda
اهل اوکراین a Ukranian اوکراینی Ukranian اوکراین Ukraine
اهل امارات an Emirati اماراتی Emirati امارات متحده عربی The United Arab Emirates
اهل آمریکا an American آمریکایی American ایالات متحده The United States
اهل اروگوئه a Uruguayan اروگوئه‌ای Uruguayan اروگوئه Uruguay
اهل ازبکستان a Uzbek ازبک Uzbek ازبکستان Uzbekistan
اهل وانوواتو a Vanuatuan منسوب به وانوواتو Vanuatuan وانوواتو Vanuatu
اهل ونزوئلا a Venezuelan ونزوئلایی Venezuelan ونزوئلا Venezuela
اهل ویتنام a Vietnamese person ویتنامی Vietnamese ویتنام Vietnam
اهل یمن a Yemeni یمنی Yemeni یمن Yemen
اهل ولز a Welshman/Welshwoman ولزی Welsh ولز Wales
اهل زامبیا a Zambian زامبیایی Zambian زامبیا Zambia
اهل زیمبابوه a Zimbabwean زیمبابوه‌ای Zimbabwean زیمبابوه Zimbabwe

نکات مهم:
– در انگلیسیِ غیررسمی برای بیان ملیت، به جای a Briton به معنای «اهل بریتانیا» از a Brit استفاده می‌شود.

– a Kazakh اشاره به یک گروه قومیتی دارند و برای ملیت استفاده نمی‌شود، به جای آن a Kazakhstani بکار می‌رود.

– a Lao اشاره به یک گروه قومیتی دارد و برای ملیت استفاده نمی‌شود، به جای آن a Laotian بکار می‌رود.

– a Mexican ممکن است در ایالات متحده توهین محسوب شود؛ در نتیجه بهتر است به جای آن برای گفتن ملیت از someone from Mexico استفاده شود.

– a Pakistani ممکن است در انگلستان توهین محسوب شود؛ در نتیجه بهتر است به جای آن برای گفتن ملیت از someone from Pakistan استفادده شود.

– a Serb اشاره به یک گروه قومیتی دارد و برای ملیت استفاده نمی‌شود، به جای آن a Serbian بکار می‌رود.

علاوه بر کشورها، شهرها نیز می‌توانند تبدیل به اسم یا صفت شوند، اگرچه این ساختار قاعده مشخصی ندارد. برخی از شهرها که تبدیل به اسم وصفت می‌شوند در جدول زیر آمده است. 

معادل فارسی اسم معادل فارسی صفت معادل فارسی شهر
اهل پاریس a Parisian پاریسی Parisian پاریس Paris
اهل نیویورک a New Yorker نیویورکی New York نیویورک New York
اهل سیدنی a Sydney-sider منسوب به سیدنی Sydney سیدنی Sydney
اهل لندن a Londoner لندنی London لندن London
اهل سائوپالو a Paulistano منسوب به سائوپالو São Paulo سائوپالو São Paulo
اهل دهلی a Delhiite منسوب به دهلی نو New Delhi دهلی نو New Delhi
اهل کیپ تاون a Capetonian منسوب به کیپ تاون Cape Town کیپ تاون Cape Town
بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *