تفاوت make و do

تفاوت make و do
تفاوت make و do

تفاوت make و do

make عمدتاً به معنای «ساختن»، «بنا کردن» یا «ایجاد کردن» استفاده می‌شود. در حالی که do بیشتر به معنای «انجام دادن» یا «کامل کردن» بکار می‌رود.

I made some changes to it.
(.من تغیراتی در آن ایجاد کردم)

I hate doing the dishes.
(.من از ظرف شستن متنفر هستم)

دیگر تفاوت make و do این است که فعل do معمولاً پیش از متمم‌هایی که فعالیت‌ها و کارهای روزمره را توصیف می‌کنند، بکار می‌رود و make اغلب (نه همیشه) پیش از متمم‌هایی که از افعال مشتق شده‌اند، استفاده می‌شود.
مثال:

He is doing his homework.
(.او در حال انجام تکالیفش است)

You should make your decision.
(.شما باید تصمیم خود را بگیرید)

در مثال اول انجام دادن تکالیف یک فعالیت روزمره و عمومی است. در مثال دوم decision از فعلِ decide به معنای «تصمیم گرفتن» مشتق شده است.

هر یک از افعال do و make با یک سری عبارت و اصطلاحات خاص به کار می‌روند که باید آنها را بخاطر بسپارید.

برخی از عباراتی که با make و do بکار می‌روند عبارتند از:

وظیفه خود را انجام دادن do one’s duty اشتباه کردن make a mistake
 حداکثر تلاش خود را کردن do one’s best فرق داشتن  make a difference
 صدمه زدن do damage مقایسه کردن make comparison
 آسیب رساندن do harm پیشنهاد کردن  make a suggestion
 خطا کردن do wrong تصمیم گرفتن make a decision
 ظرفها را شستن do the dishes قول دادن make a promise
 پژوهش کردن do research پیش بینی کردن make a prediction
کسب و کار کردن do business تلاش کردن make an attempt
 خدمت کردن do a service سود کردن make a profit
 لطف کردن do a favor سرمایه گذاری کردن make a investment
    کمک کردن make a contribution
رختخواب را مرتب کردن make the bed

این مطالب را مشاهده کنید:
تفاوت rise و raise

تفاوت it و there در انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.