کاربرد علامت تعجب در انگلیسی

علامت تعجب
علامت تعجب

علامت تعجب در انگلیسی

علامت تعجب (exclamation mark) برای بیان خشم، تعجب و حیرت یا برای تاکید روی یک نظر، عبارتِ قاطع و کوتاه استفاده می‌شود.
مثال:

Help! Help!
That’s unbelievable!
Get out!
Look out!

همچنین می توان از علامت‌تعجب (!) برای مشخص کردن یک عبارت بعنوان طعنه، کنایه یا تمسخر استفاده کرد.
مثال:

What a lovely day!
(!چه روز دلپذیری)

در جملۀ فوق منظور گوینده این است که روز خوبی نیست.

That was clever!
(!اون هوشمندانه بود)

در جملۀ فوق منظور گوینده این است که شخصی کاری احمقانه انجام داده است.

در نوشتار غیررسمی مانند پیامک، چت، فیسبوک و غیره از علامت‌تعجب بهمراه علامت سؤال (?!) برای نشان دادن تعجب و عدم اطمینان استفاده می‌گردد. همچنین استفاده از دو یا سه علامت‌تعجب پشت سرهم (!!!) در نوشتار غیر رسمی رایج است که این مورد برای نشان دادنِ شک و تردید کاربرد دارد.
مثال:

He’s getting married!?
(او ازدواج می‌کند!؟)

That’s insane!!!
(!!!او دیوانه است)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *