کاربرد خط فاصله و خط تیره در انگلیسی

خط فاصله و خط تیره در انگلیسی
خط فاصله و خط تیره در انگلیسی

خط فاصله در انگلیسی

خط فاصله در زبان انگلیسی Hyphen و Dash نامیده می‌شود. برای درک بهتر، در این مطلب ما از Dash با نام خط فاصله و از Hyphen با نام خط تیره استفاده می‌کنیم. این دو نوع علامت با هم تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

تفاوت خط فاصله و خط تیره

خط فاصله برای جدا کرده دو یا چند کلمه استفاده می‌شود در حالیکه خط تیره برای متصل کردن کلمات بکار می‌رود. اگرچه این دو علامت شبیه بهم هستند اما با هم تفاوت‌هایی دارند. قبل و بعد از خط تیره نباید هیچ فاصله‌ای باشد در حالیکه در دو طرف خط فاصله باید یک فضای خالی وجود داشته باشد.

خط تیره (Hyphen)

به طور کلی برای اتصال کلمات به یکدیگر و برای جلوگیری از ابهام، از خط تیره استفاده می‌شود. برای اینکه در استفاده از کلماتی که دارای خط‌تیره هستند دچار اشتباه نشوید، هنگام بکارگیری آنها از دیکشنری کمک بگیرید.
مثال:

run-down
(نابود کردن)

up-to-date
(به روز)

در بسیاری موارد زمانی که حروفِ پیشوند با حرف ابتداییِ کلمه اصلی یکسان هستند از خط تیره استفاده می‌شود، همچنین هنگام نوشتن نسبت‌های فامیلیِ چند کلمه‌ای از خط‌تیره استفاده می گردد.
مثال:

co-operate
(با هم کار کردن)

bell-like
(زنگ زدن)

anti-nuclear
(ضد هسته‌ای)

post-colonial
(پس از استعمار)

great-grandmother
(مادر بزرگ)

son-in-law
(داماد)

در برخی موارد خط‌تیره معنای جمله را تغییر می‌دهد.
مثال:

I am thinking of re-covering my sofa.
(.من به فکر عوض کردن پوشش کاناپه خودم هستم)

I would like to recover my sofa.
(.من می‌خواهم کاناپه خودم را پس بگیرم)

کاربرد خط تیره در اعداد

هنگام نوشتن اعداد مرکبِ بین 21 تا 99 باید از خط تیره استفاده شود.
مثال:

fifty-one
eighty-nine
thirty-two
sixty-five

هنگام نوشتن اعداد کسری بین صورت کسر و مخرج آن خط‌تیره بکار می‌رود؛ مگر اینکه قبلاً در صورت یا مخرج کسر خط تیره وجود داشته باشد.
مثال:

two-fifths
one-third
three-tenths
nine-hundredths
sixty-nine eighty-ninths

زمانی که عدد، جزیی از ترکیب وصفی است از خط‌تیره استفاده می‌شود.
مثال:

France has a 35-hour working week.
(فرانسه دارای 35 ساعت کار در هفته است)

He won the 100-metre sprint.
(او دوی 100 متر را برنده شد)

Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.
(چارلز دیکنز یک رمان نویس قرن نوزدهم بود)

خط فاصله (Dash)

خط فاصله در نوشتار کمتر رسمی به جای پرانتز بکار می‌رود، توجه داشته باشید که در نوشتار رسمی باید از پرانتز استفاده کنید. همچنین خط فاصله برای تاکید در جمله نیز استفاده می‌شود.
مثال:

You may think she is a liar – she isn’t.
(.ممکن است فکر کنید او دروغگو است – او نیست)

She might come to the party – you never know.
(.او ممکن است به حزب بیاید – شما هرگز نمی‌دانید)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *