کاربرد مصدر در زبان انگلیسی

مصدر
مصدر

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی

مصدر چیست؟

مصدر شکل پایه یک فعل است. در زبان انگلیسی، هنگامی که ما در مورد مصدر صحبت می‌کنیم، معمولاً اشاره به مصدرِ زمان حال داریم که شایع‌تر است. با این حال، چهار شکل دیگر از مصدر وجود دارد که عبارتند از: مصدر زمان کامل (perfect infinitive)، مصدر استمراری کامل (perfect continuous infinitive)، مصدر استمراری (continuous infinitive) و مصدر مجهول (passive infinitive).

انواع 

مصدر زمان حال دو شکل دارد:
1- مصدر با to
2- مصدر بدون to
مثال:

to مصدر با => to sit, to eat, to have, to remember
to مصدر بدون => sit, eat, have, remember

برای منفی کردن مصدر، not را قبل از آن قرار می‌دهیم.
مثال:

I decided not to go to London.
(.او تصمیم گرفت که به لندن نرود)

He asked me not to be late.
(.او از من خواست که دیر نکنم)

I’d like you not to sing so loudly.
(.من از تو می‌خواهم که بلند آواز نخوانی)

I’d rather not eat meat.
(.من ترجیح می‌دهم گوشت نخورم)

I might not come.
(.من ممکن است نیایم)

کاربردهای مصدر با to

مصدر با to یا مصدر کامل در بسیاری از ساختارهای جمله استفاده می‌شود. معمولاً هدفِ چیزی یا نظر فردی را در مورد چیزی بیان می‌کند. بعد از تعداد زیادی از افعال نیز از مصدر با to استفاده می‌شود.

برای نشان دادنِ هدف یا قصد یک عمل:

در این حالت to معنای یکسانی با in order to یا so دارد.
مثال:

She came to collect her pay cheque.
(.او برای وصول کردنِ چک حقوقی خود آمد)

The three bears went to find firewood.
(.سه خرس برای پیدا کردن هیزم رفتند)

I am calling to ask you about dad.
(.من زنگ زدم تا از تو دربارۀ پدر بپرسم)

You sister has gone to finish her homework.
(.خواهر شما رفته است تا تکلیف خود را انجام دهد)

بعنوان فاعلِ جمله:
در این حالت مصدر با to کاربرد رسمی دارد و بیش تر در انگلیسی نوشتاری استفاده می‌شود. در مکالمه انگلیسی به ندرت از مصدر با to بعنوان فاعل استفاده می‌شود.

To be or not to be, that is the question.
(.بودن یا نبودن، مسئله این است)

To know her is to love her.
(.شناختن او دوست داشتن اوست)

To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
(.دیدن گراند کانیون، رویای زندگی من است)

To understand statistics, that is our aim.
(.درک علم آمار، هدف ما است)

برای نشان دادن اینکه یک چیز به چه منظور می‌تواند استفاده شود یا استفاده خواهد شد:
در این الگو، مصدر با to به دنبال یک اسم یا ضمیر می‌آید.
مثال:

The children need a garden to play in.
(.بچه ها نیاز به یک باغ برای بازی کردن دارند)

I would like a sandwich to eat.
(.من یک ساندویچ برای خوردن می‌خواهم)

I don’t have anything to wear.
(.من چیزی برای پوشیدن ندارم)

Would you like something to drink?
(چیزی برای نوشیدن میل دارید؟)

بعد از صفات:
در گرامر انگلیسی یک الگوی رایج در مورد استفاده از مصدر با to همراه با صفت وجود دارد. عباراتی که با این الگو ساخته می‌شوند از ساختار زیر پیروی می‌کنند:

فاعل + to be + صفت + (for/of someone) + (to بقیه جمله) + (مصدر با)

بقیه جمله + مصدر با to + ( for/of someone+) صفت + to be + فاعل

to talk. good is It
to me. to talk of you good is It
to be patient. important is It

with his little brother.

to be patient for Jake important is It

here.

to be happy am I
our couch. to destroy naughty is The dog

برای نظر دادن یا قضاوت کردن:
مصدر با to برای نظر دادن و قضاوت نیز استفاده می شود در این حالت از الگوی زیر پیروی می کند:

فاعل + to be + عبارت اسمی + to  مصدر با

مصدر با to + + عبارت اسمی + to be فاعل
to park. a stupid place was It
to behave. a dangerous way is That
to say. a rude thing was What you said
to do. the right thing is This
to buy. the wrong kind of eggs were Those
to hire. the best person is Jim

همراه با قیود:
مصدر با to معمولاً با قیودِ too و enough برای بیانِ دلیل رضایت یا عدم رضایت از مسئله‌ای استفاده می‌شود. الگوی این ساختار به شکل زیر می‌باشد:

مصدر با to + (صفت/قید/اسم) + too/enough

همانطور که مشاهده می‌کنید بعد از too و enough صفت، قید یا اسم واقع می‌شود. در این الگو می توان مصدر با to را حذف کرد که در اینصورت جمله به لحاظ گرامری صحیح خواهد بود. در مثال های زیر دلیلِ مقدارِ اضافی چیزی با استفاده از مصدر با to بیان می‌شود.
مثال:

There’s too much sugar to put in this bowl.
(.بیش از حد شکر برای قرار دادن در این کاسه وجود دارد)

I had too many books to carry.
(.کتاب‌های خیلی زیادی برای حمل کردن داشتم)

This soup is too hot to eat.
(.این سوپ برای خوردن بیش از حد داغ است)

She was too tired to work.
(.او برای کار کردن بیش از حد خسته بود)

He arrived too late to see the actors.
(.او برای دیدنِ هنرپیشه ها خیلی دیر رسید)

I’ve had enough food to eat.
(.من غذای کافی برای خوردن داشتم)

She’s old enough to make up her own mind.
(.او به اندازه کافی سن دارد تا خودش تصمیمم بگیرد)

There isn’t enough snow to ski on.
(.برفِ کافی برای اسکی کردن وجود ندارد)

You’re not old enough to have grand-children!
(.شما برای داشتن فرزندان بزرگ به اندازه کافی مسن نیستید)

همراه با کلمات سوالی:
در زبان انگلیسی افعالی وجود دارند مانند:ask, decide, explain, forget, know, show, tell, understand که ممکن است با کلمات سؤالی نظیر: where, how, what, who, when همراه شوند در اینصورت می‌توان بعد از آنها از مصدر با to استفاده کرد.
مثال:

She asked me how to use the washing machine.
(.او از من پرسید که چطور با ماشین ظرفشویی کار کند)

Do you understand what to do?
(.ایا می‌دانید چه کار باید انجام دهید)

Tell me when to press the button.
(.به من بگو چه وقت دکمه را فشار دهم)

I’ve forgotten where to put this little screw.
(.من فراموش کرده‌ام کجا این پیچ کوچک را قرار دهم)

I’m not sure I know who to call.
(.من مطئن نیستم بدانم با چه کسی تماس بگیرم)

کاربردهای مصدر بدون to

بعد از افعال کمکی:
بعد از افعال کمکی وجهی (modals) از مصدر بدون to یا همان ریشۀ فعل استفاده می‌شود.
مثال:

She can’t speak to you.
(.او نمی‌تواند با شما صحبت کند)

He should give her some money.
(.او باید به او مقداری پول بدهد)

Shall I talk to him?
(آیا با او صحبت کنم؟)

Would you like a cup of coffee?
(یک فنجان قهوه میل دارید؟)

I might stay another night in the hotel.
(.شاید یک شب دیگر در هتل بمانم)

They must leave before 10.00 a.m.
(.آنها باید قبل از ساعت 10 صبح حرکت کنند)

بعد از افعال حسی:
بعد از افعال حسی از مصدر بدون to (ریشۀ فعل) استفاده می شود. این ساختار از الگوی زیر پیروی می‌کند:

مصدر بدون to + مفعول + فعل

مثال:

He saw her fall from the cliff.
(.او سقوط او را از صخره دید)

We heard them close the door.
(.ما شنیدیم که آنها درب را بستند)

They saw us walk toward the lake.
(.آنها دیدند ما به سوی دریاچه می‌رویم)

She felt the spider crawl up her leg.
(.او احساس کرد عنبکوتی از پایش بالا می‌رود)

بعد از افعال make و let:
مثال:

Her parents let her stay out late.
(.پدر و مادرش به او اجازه ندادند تا دیر وقت بیرون بماند)

Let’s go to the cinema tonight.
(.بیایید امشب به سینما برویم)

You made me come with you.
(.شما من را مجبور کردید با شما بیایم)

Don’t make me study that boring grammar book!
(.من را مجبور نکنید که آن کتاب گرامر کسل کننده را بخوانم)

بعد از عبارتِ Had Better:
مثال:

We had better take some warm clothing.
(.بهتر است مقداری لباس گرم بپوشیم)

She had better ask him not to come.
(.بهتر است از او بخواهید که نیاید)

We had better reserve a room in the hotel.
(.بهتر است یک اتاق در هتل رزرو کنیم)

You‘d better give me your address.
(.بهتر است آدرس خود را به من بدهید)

They had better work harder on their homework.
(.بهتر است آنها بیشتر روی تکالیف خود کار کنند)

همراه با why:
وقتی کلمۀ سوالیِ why پیشنهادی را ارائه می‌دهد، بعد از آن از مصدر بدون to استفاده می‌شود.
مثال:

Why wait until tomorrow?
(چرا تا فردا صبر کنیم؟)

Why not ask him now?
(چرا همین حالا از او نپرسیم؟)

Why leave before the end of the game?
(چرا بازی را قبل از پایان ترک کنیم؟)

Why walk when we can go in the car?
(چرا قدم بزنیم وقتی ما می‌توانیم با ماشین برویم؟)

Why not buy a new bed?
(چرا یک تختت جدید نخریم؟)

این مطلب را مشاهده کنید:
افعالی که بعد از آنها مصدر می آید

11 دیدگاه‌ها

 1. ممنون بابت این مطلب خوب، من که مصدر خوب متوجه شدم.

 2. ناصر نادرزاده

  راهی بجز حفظ کردن هم وجود داره ؟

  • بهترین روش صحبت کردن است سعی کنید در طول روز با هر یک از کارکردها جمله بسازید و صحبت کنید.

 3. چه قدر عاااالی و کامل توضیح دادین

 4. فقط مگه مصدر زمان دیگری هم داریم؟

  • در پاراگراف آغازین اشاره شده است، بر روی عبارات آبی رنگ کلیک کنید تا توضیح کامل آن را مشاهده کنید.

 5. عالییییی

 6. عالی بود.هیچکس مثل شما کامل توضیح نداده بود

 7. خوب بود مرسی ولی این جمله های بلند اون قسمتای قضاوت کردن یا قیود تو کادر نبود

 8. خیلی ممنون

 9. بسیار عالی و کامل! لذت بردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *