بانک تست گرامر

جنسیت اسم‌ ها در انگلیسی

جنسیت اسم در انگلیسی
جنسیت اسم در انگلیسی

جنسیت اسم‌ ها در زبان انگلیسی

اسم‌ها کلماتی هستند که برای نامیدن اشیاء، انسان‌ها و مکان‌ها استفاده می‌شوند. اسم‌ها در پاسخ به سؤالاتِ آن چه چیزی است؟ (?what is it) و آن چه کسی است؟ (?who is it) می‌آیند.
همۀ کلمات زیر اسم هستند:

dog
bicycle
Mary
girl
beauty
France
world

بطور کلی هیچ تمایزی بین اسم‌های مونث و مذکر در زبان انگلیسی وجود ندارد، اگرچه جنسیت اسم‌ ها را می‌توان با شکل‌ها و کلمات مختلف نشان داد.
بسیاری از اسم‌هایی که اشاره به وظایف و شغل انسان‌ها دارند (مانند:cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague)، می‌توانند با هر دو ضمیر مونث و مذکر استفاده شوند. این اسامی از لحاظ جنسیتی خنثی هستند.
مثال:

Mary is my friend. She is a doctor.
Peter is my cousin. He is a doctor.
Arthur is my friend. He is a student.
Jane is my cousin. She is a student.

اسم‌های خنثی از لحاظ جنسیت را می‌توان با اضافه کردن کلماتِ male به معنای «مذکر» یا female به معنای «مونث» متمایز کرد.
مثال:

Sam is a female doctor.
No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
I have three female cousins and two male cousins.

به ندرت در زبان انگیسی برای اشاره به اشیاء که از لحاظ جنسیت خنثی هستند از ضمایر جنسی استفاده می‌شود. این حالت برای نشان دادن صمیمیت و علاقۀ زیاد اتفاق می‌افتد. معمولاً برای اشاره به اشیاء از ضمیر خنثی (it) استفاده می‌گردد.
مثال:

I love my car. She (the car) is my greatest passion.
France is popular with her (France’s) neighbors at the moment.
I traveled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.

مطالب مرتبط:
اسم ها در زبان انگلیسی
کاربرد ضمایر در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *