اسم ها در زبان انگلیسی

Nouns

اسم‌ ها در زبان انگلیسی (Nouns)

اسم ها در زبان انگلیسی چندین عملکرد دارند، اما به طور واضح «نامیدن» مهمترین عملکرد آنهاست. در زبان انگلیسی دو طبقه بندیِ پایه برای اسم ها وجود دارد. در برخی کتاب های گرامر این اسامی، قابل شمارش و غیرقابل شمارش نامیده می‌شوند.

اسامی قابل شمارش (count nouns):

اسامی قابل شمارش هم به شکل جمع و هم به شکل مفرد می‌باشند. اعداد می‌توانند قبل از اسامی قابل شمارش ظاهر شوند، اما قبل از اسامی غیرقابل شمارش استفاده نمی‌شوند.
چندین طبقه بندی برای اسامی قابل شمارش وجود دارد که به شما کمک می‌کند. برخی از آنها در ادامه آورده شده است.

1- نام‌های اشخاص، نسبتشان و شغلشان:

جمع مفرد
boys boy
friends friend
students student

2- نام‌های حیوانات، گیاهان و حشرات:

جمع مفرد
dogs dog
flowers flower
bees bee

3- نام‌های اشیایی با شکل اختصاصی و مشخص:

جمع مفرد
cars car
houses house
rooms room

4- واحدهای اندازه‌گیری:

جمع مفرد
inches inch
pounds pound
degrees degree

5- واحدهای طبقه‌بندی جامعه:

جمع مفرد
families family
countries country
languages language

6- ظروفی که مواد جامد، مایعات، گِل ها و گازها را در برمی‌گیرند:

جمع مفرد
bottles bottle
jars jar
tubes tube

7- شمارِ محدودی از مفاهیم انتزاعی:

جمع مفرد
ideas idea
inventions invention
plans plan

نکته:

از بکاربردن اسم قابل شمارش مفرد با عدد جمع پرهیز کنید.

مثال:

– We have twenty dollar left. (نادرست)
– We have twenty dollars left.(درست)

جمله اول نادرست است؛ زیرا dollar یک اسم قابل شمارش و مفرد است، بنابراین نمی‌توان قبل از آن از عدد جمع (twenty) استفاده کرد.

مثال های بیشتر:

– I hope that I can lose about five pound before summer.(نادرست)
– I hope that I can lose about five pounds before summer.(درست)
– Several of the people in this class speak three or four language.(نادرست)
– Several of the people in this class speak three or four languages.(درست)
– The teacher has ordered two book, but they aren’t in at the bookstore.(نادرست)
– The teacher has ordered two books, but they aren’t in at the bookstore.(درست)

اسامی غیر قابل شمارش (uncount nouns):

اسامی غیرقابل شمارش تنها یک شکل دارند. آنها در تطابق با افعال مفرد بکار می‌روند و معمولاً حرف تعریف the قبل از آنها ظاهر نمی‌شود.
طبقه بندی هایی برای اسامی غیر قابل شمارش وجود دارد که به شما کمک می‌کند. بعضی از آنها در ادامه آمده است.

 1- مواد غذایی که می‌توانند به شکل‌های گوناگون فروخته شوند:

نان bread
گوشت meat
کره butter

2- مصالح ساختمانی که می‌توانند تغییر شکل دهند، منوط به اینکه چه چیزی ساخته شده است:

چوب wood
آهن iron
علف grass

3- مایعاتِ که با توجه به شکل ظرف می‌توانند تغییر شکل دهند:

روغن oil
چای tea
شیر milk

4- مواد طبیعی که با توجه به قواعد طبیعی می‌توانند تغییر شکل دهند:

دود smoke بخار stream
خاکستر ashes آب water
اکسیژن oxygen یخ ice

5- موادی با اجزاء بسیارکوچک:

برنج rice
ماسه sand
شکر sugar

6- گروهی از اشیاء که اندازه ها و اشکال متفاوت دارند:

پوشاک، لباس clothing
وسایل furniture
چمدان، توشه

luggage

7- زبان‌ها:

عربی Arabic
ژاپنی Japanese
اسپانیایی Spanish

8- مفاهیم انتزاعی که معمولاً به  ness, -ance, -ence, -ity- ختم می‌شوند:

زیبایی beauty
جهل، نادانی ignorance
صلح peace

9- بیشتر اشکال ing:

یادگیری learning
خرید shopping
کار working

دستورالعمل کلی دربارۀ اسامی غیرقابل شمارش:

1- همیشه با فعل مفرد استفاده می‌شوند.
2- هیچگاه جمع بسته نمی‌شوند.
3- هیچگاه با حرف تعریف an، a و با اعداد استفاده نمی‌شوند.
4- به جز موارد خاص با حرف تعریف the استفاده نمی‌شوند.

برخی از مهمترین اسامی غیرقابل شمارش عبارتند از:

بار سفر luggage میوه fruit پند، نصیحت advice
ماشین آلات machinery اثاثیه، مبلمان furniture توشه baggage
محموله پستی mail سلامت health نان bread
درصد percent امید hope پول نقد cash
ترافیک traffic جواهر­آلات jewelry پوشاک clothing
کار work معلومات knowledge تجهیزات equipment

برخی اسامی در زبان انگلیسی دارای دو شکل قابل شمارش و غیرقابل شمارش هستند، مهمترینِ این اسامی عبارتند از:

مثال قابل شمارش غیرقابل شمارش اسم

This is a room with good light.

(این اتاق نورِ خوبی دارد.)

There are two light on the ceiling.

(دو چراغ بر روی سقف وجود دارند.)

چراغ نور light

The bowel is made of glass.

(این کاسه از شیشه ساخته شده است.)

He drank a glass of water.

(او یک لیوان آب نوشید.)

لیوان شیشه glass

The package was wrapped in black paper.

(بسته در کاغذِ سیاه پیچیده شده بود.)

I read the news in local paper.

(من خبرها را در روزنامه محلی می­خوانم.)

روزنامه، مقاله کاغذ paper

The table is made of wood.

(این میز از چوب ساخته شده است.)

My house is in a large wood.

(خانۀ من در یک جنگل بزرگ است.)

جنگل، بیشه چوب wood

You don’t have much time.

(شما زمان زیادی ندارید.)

I read the book several times.

(من کتاب را چند بار می­خوانم.)

دفعه، دوره تاریخی زمان time

مطالب مرتبط:

قواعد جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی

جنسیت اسم‌ ها در انگلیسی

اسم های جمعی در انگلیسی

2 دیدگاه‌ها

  1. The temperature has ordered two books, but they aren’t in at the bookstore.
    این جمله که در توضیحات این درس اومده چه معنایی میده ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *