گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

کاربرد half در انگلیسی

کاربرد half در انگلیسی

کاربرد half half نوعی وابسته پیشرو توزیع‌کننده است که برای صحبت کردن دربارۀ یک گروه که به دو قسمت تقسیم شده، استفاده می شود. half بعنوان یک توزیع کننده در چندین الگوی مختلف استفاده می‌شود. در ادامه به کاربرد half در الگوهای مختلف می‌پردازیم. half همرا با حرف تعریف نامعین …

مشاهده بیشتر »

کاربرد All در زبان انگلیسی

کاربرد All در زبان انگلیسی

کاربرد all در انگلیسی all یکی از وابسته‌ های پیشرو توزیع‌کننده است که برای اشاره به تعداد کل اعضای یک گروه بکار می‌رود. all بعنوان یک توزیع کننده می‌تواند در چندین الگوی مختلف استفاده شود. در  ادامه به کاربرد all در ساختارهای مختلف می‌پردازیم. all می‌تواند با اسم‌های قابل‌شمارش جمع …

مشاهده بیشتر »

کاربرد و تفاوت each و every در زبان انگلیسی

تفاوت each و every

کاربرد each و every each و every از وابسته‌ های پیشرو توزیع‌کننده هستند؛ each به این معنی است که همۀ اعضای گروه به صورت جداگانه و انفرادی در نظر گرفته می‌شوند، در حالیکه every به این معنی است که یک گروه بعنوان مجموعه‌ای از اعضاء در نظر گرفته می‌شود. این …

مشاهده بیشتر »

ضمایر و صفات اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)، کلماتی هستند که برای اشاره به اشخاص و اشیاء استفاده می‎شوند. this، that، these و those ضمایر اشاره هستند، this و that برای اشاره به اسم‎های مفرد و these و those برای اشاره به اسم‎های جمع بکار می‎روند. مثال: This is my …

مشاهده بیشتر »

اصلاح‌ کننده‌ ها در زبان انگلیسی

اصلاح‌ کننده‌ ها در زبان انگلیسی

اصلاح‌ کننده‌ ها ( Modifiers) در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی، اصلاح‌کننده (Modifier)، یک کلمه، عبارت یا جمله‌ واره است که کلمۀ دیگری را در جمله اصلاح می‌کند و اطلاعات اضافی راجع به آن کلمه به مخاطب می‌دهد. مثال: I prefer a vegetarian diet. (من یک رژیم غذایی گیاهی …

مشاهده بیشتر »

عبارات اسمی در انگلیسی

عبارت اسمی در انگلیسی

عبارت اسمی در انگلیسی قبل از اینکه به تعریف عبارات اسمی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم اسم و عبارت آشنا شوید.  اسم چیست؟ اسم (Noun)، کلمه‌ای است که برای نامیدن یک شخص، حیوان، شیء، مکان یا ایده استفاده می‌شود. Ali has forgotten Hamed‘s birthday. (.علی روز تولد حامد را فراموش …

مشاهده بیشتر »