گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

وابسته‌ های پیشرو در انگلیسی

وابسته‌ های پیشرو در انگلیسی

وابسته‌های پیشرو وابسته‌ های پیشرو (Determiners) کلماتی هستند که در ابتدای یک اسم یا عبارت اسمی و برای واضح‌تر کردنِ مفهوم آن بکار می‌روند. انواع وابسته پیشرو: وابسته‌ های پیشرو به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- وابسته‌ پیشرو خاص (Specific Determiners) 2- وابسته‌ پیشرو عام یا کلی (General Determiners) وابسته …

مشاهده بیشتر »

عبارت اضافه ای | Propositional Phrase

عبارت با حرف اضافه

عبارت اضافه ای (عبارت با حرف اضافه) عبارت اضافه ای یا عبارت با حرف اضافه به عباراتی گفته می‌شود که با حرف اضافه شروع می‌شوند و به یک اسم، ضمیر، اسم مصدر یا جمله‌واره ختم می‌شوند. به اسم، ضمیر، اسم مصدر یا جمله‌واره‌ای که بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرند، …

مشاهده بیشتر »

نحوه ساخت قید از صفت

نحوه ساخت قید از صفت در زبان انگلیسی

نحوه ساخت قید از صفت به طوری کلی و در بیشتر حالات، با اضافه کردن ly- به صفت، می‌توان آن را تبدیل به قید کرد. مثال: قید صفت cheaply cheap quickly quick slowly slow اگر صفت به حرف y ختم شود به جای y، حرفِ i را قرار داده و …

مشاهده بیشتر »

قید و انواع آن در زبان انگلیسی

قید در انگلیسی

قید چیست؟ قید در زبان انگلیسی به مجموعۀ بسیار گسترده از کلمات گفته می‌شود که زمان، مکان یا نحوۀ وقوع یک عمل را توصیف می‌کنند. قیدها همچنین ممکن است دیدگاه یا نقطه نظر گوینده را دربارۀ یک عمل بیان کنند و یا بیان کنندۀ شدتِ یک صفت یا قید دیگر …

مشاهده بیشتر »

قیدهای بیان دیدگاه و نظر

قیدهای بیان دیدگاه و نظر در انگلیسی

قیدهای بیان دیدگاه و نظر برخی از قیدها و عبارات قیدی هستند که دربارۀ دیدگاه، عقیده و نظرِ گوینده راجع به یک عمل به ما اطلاعات می‌دهند. این قیدها با سایر قیدها تفاوت دارند؛ زیرا دربارۀ نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل اطلاعات نمی‌دهند. قیدهای بیان دیدگاه و نظر به جای …

مشاهده بیشتر »

قیدهای سوالی در زبان انگلیسی

قیدهای استفهام

قیدهای سؤالی در انگلیسی قیدهای سؤالی یا استفهامی (Adverbs of Interrogative) شاملِ why, where, how, when می‌شوند. این قیود در ابتدای جمله واقع شده و جمله را سوالی می‌کنند به اینصورت که جای فعل و فاعل عوض می‌شود. به سؤالاتی که با قیدهای سؤالی ساخته می‌شوند می‌توان با یک جمله …

مشاهده بیشتر »