گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل ساده

زمان حال کامل در انگلیسی زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect) برای نشان دادنِ ارتباط بین گذشته و حال بکار می‌رود. زمان وقوع عمل در حال کامل، قبل از زمان حال است؛ اما این زمان دقیق و مشخص نیست. نحوه ساخت زمان حال کامل همانطور که در مبحث …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) دلالت بر عمل یا حالتی دارد که در گذشته شروع شده و برای مدت کوتاهی ادامه می‌یابد. نحوه ساختن زمان گذشته استمراری بدین صورت است که شکل گذشتۀ ساده از فعل to be را همراه با فعل ing استفاده می‌کنیم: She …

مشاهده بیشتر »

مخفف ها در زبان انگلیسی

مخفف کردن در انگلیسی

مخفف ها در زبان انگلیسی مخفف ها (contractions)، شکل کوتاه شدۀ یک کلمه (یا گروهی از کلمات) هستند که در آنها حروف یا اصوات مشخص حذف می‌شوند. در بیشتر مخفف ها، به جای حرف حذف شده از آپاستروف [ ‘ ] استفاده می‌شود. بیشتر مخفف ها از ترکیبِ افعال، افعال …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته ساده (simple past tense)

فعل گذشته ساده

زمان گذشته ساده در انگلیسی زمان گذشته ساده (simple past) که گاهی اوقات زمان ماضی نیز گفته می‌شود دربارۀ عملی کامل قبل از زمان حال و در گذشته صحبت می‌کند. گذشته ساده، شکل پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی است. زمان وقوع عمل در گذشته ساده می‌تواند گذشته دور …

مشاهده بیشتر »

زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

حال استمراری

زمان حال استمراری در انگلیسی زمان حال استمراری (Present Continuous) برای هر فعلی از دو قسمت تشکیل می شود: وجه وصفیِ زمان حالِ فعل اصلی + زمان حالِ فعلِ to be نکته: وجه وصفی زمان حال همان شکل ing فعل است. در جدول زیر می توانید ساختار زمان حال استمراری …

مشاهده بیشتر »

زمان حال ساده در انگلیسی (Simple Present Tense)

فعل زمان حال ساده

زمان حال ساده در انگلیسی زمان حال ساده (simple present tense) یکی از چندین زمان حال در زبان انگلیسی است. این زمان برای توصیفِ عادات، شرایط غیرقابل تغییر، حقایق عمومی و جدول یا برنامه زمانبندی شده بکار می‌رود. ساختار زمان حال ساده همانند اسمش بسیار ساده است. برای ساخت آن …

مشاهده بیشتر »