زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect)

زمان گذشته کامل
زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری در گذشته یک یا چندبار انجام گرفته است.

نحوه ساخت زمان گذشته کامل

گذشته کامل از ترکیب had با قسمت سوم فعل (past participle) ساخته می‌شود:

had + participle

You had studied English before you moved to New York.   (جمله مثبت)
.شما قبل از اینکه به نیویورک عزیمت کنید انگلیسی را یاد گرفته بودید

Had you studied English before you moved to New York?   (جمله سؤالی)
آیا شما قبل از اینکه به نیویورک عزیمت کنید انگلیسی را یاد گرفته بودید؟

You had not studied English before you moved to New York.   (جمله منفی)
.شما قبل از اینکه به نیویورک عزیمت کنید انگلیسی را یاد نگرفته بودید

کاربرد زمان گذشته کامل

همانطور که پیشتر ذکر شد زمان گذشته کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام گرفته است. پس شرط استفاده از گذشته کامل وجود 2 عمل در گذشته می‌باشد که یکی قبل از دیگری اتفاق افتاده است. به مثال زیر توجه کنید:

First, Jim did his homework. Then he watched TV.

همانطور که از جمله فوق برمی آید جیم ابتدا تکالیفش را انجام داده و سپس تلویزیون تماشا کرده است.

برای ترکیب این 2 جمله و استفاده از ماضی بعید می‌توان از کلمات after و before استفاده کرد:

Before Jim watched TV, he had done his homework.
After Jim had done his homework, he watched TV.

برای استفاده از زمان گذشته کامل و ترکیب 2 عمل که در گذشته اتفاق افتاده می‌توان از when یا by the time نیز استفاده کرد.

By the time I arrived at the airport, the plane had just left.
When Sarah turned on the TV, the program had already started.
When the class started, most of the students had not arrived yet.

مثال های فوق نشان می‌دهد که کلمات just، already و yet در زمان گذشته کامل نیز بکار می‌روند.

نکته:
بر خلاف زمان حال کامل، در زمان گذشته کامل (ماضی بعید) می‌توان از کلمه یا عبارتی که نشان دهندۀ زمان دقیق در گذشته است استفاده کرد. البته، اگرچه این کار ممکن است اما الزامی نیست.

در این حالت استفاده از گذشته کامل، اختیاری است و به جای آن می‌توانید از گذشته ساده نیز استفاده کنید. هر دو جمله زیر صحیح هستند.

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved to New York in 1996.
.او با بستگان ژاپنی خود یکبار در سال 1993 ملاقات کرده بود قبل از اینکه در سال 1996 به نیویورک عزیمت کند

She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved to New York in 1996.
.او با بستگان ژاپنی خود یکبار در سال 1993 ملاقات کرد قبل از اینکه در سال 1996 به نیویورک عزیمت کند

مخفف در زمان گذشته کامل

به طور کلی در زمان گذشته کامل، فعل کمکی had مخفف شده و با فاعل ترکیب می‌شود:

1. I had > I’d – After I’d used the phone, I paid the bill.
2. He had > He’d / She had> She’d / It had> It’dIt’d happened so quickly, I didn’t notice.
3. We had > We’d / You had> You’d /They had> They’d – We’d just gotten home, when we heard the blast outside.

منفی کردن زمان گذشته کامل

برای منفی کردن ماضی بعید، فعل کمکی had را با منفی سازِ not ترکیب می‌کنیم و برای مخفف کردن آن، حرف o را حذف کرده و به جای آن آپاستروف [ ‘ ] قرار می‌دهیم.

had not => hadn’t

شکل مجهول زمان گذشته کامل

برای تشخیص شکل معلوم ومجهول زمان گذشته کامل به دو جمله زیر توجه کنید:

George had repaired many cars before he received his mechanic’s license. (معلوم)
.جورج قبل از دریافت مجوز مکانیک خود ماشین های زیادی را تعمیر کرده بود

Many cars had been repaired by George before he received his mechanic’s license. (مجهول)
.ماشین های زیادی توسط جورج تعمیر شده بود قبل از اینکه او مجوز مکانیک خود را دریافت کند

صرف فعل decide در زمان گذشته کامل
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Had I decided.

آیا من تصمیم گرفته بودم؟

I hadn’t decided.

من تصمیم نگرفته بودم.

I had decided.

من تصمیم گرفته بودم.

Had You decided.

آیا شما تصمیم گرفته بودید؟

You hadn’t decided.

شما تصمیم نگرفته بودید.

You had decided.

شما تصمیم گرفته بودید.

Had She, he decided.

آیا او تصمیم گرفته بود؟

She, he hadn’t decided.

او تصمیم نگرفته بود.

She, he had decided.

او تصمیم گرفته بود.

Had We decided.

ایا ما تصمیم گرفته بودیم؟

We hadn’t decided.

ما تصمیم نگرفته بودیم.

We had decided.

ما تصمیم گرفته بودیم.

Had They decided.

آیا آنها تصمیم گرفته بودند؟

They hadn’t decided.

آنها تصمیم نگرفته بودند.

They had decided.

آنها تصمییم گرفته بودند.

 

مطالب مرتبط:
زمان گذشته کامل استمراری

زمان ها در زبان انگیسی

زبان پی اچ دی

یک دیدگاه

  1. باسلام ، ضمن عرض تشکر بنده بسیار استفاده بردم، امیدوارم که همواره بزرگواران زکات علم خود(نشر آن)را در اختیار سایر همنوعان قراردهند . بازهم متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *