پیش وابسته‌ های پیشرو – such, what, rather, quite

پیش وابسته‌ های پیشرو
پیش وابسته‌ های پیشرو

پیش وابسته‌ های پیشرو

پیش وابسته‌ های پیشرو (Pre-determiners)، کلماتی هستند که قبل از ساختارِ (اسم + صفت + حرف تعریف نامعین) و برای بیانِ نظر در مورد اسمی که توصیف می‌کنند، بکار می‌روند. پیش وابسته‌ های پیشرو عبارتند از: such, what, rather, quite

اسم + صفت + حرف تعریف نامعین (a, an) + پیش وابسته پیشرو

کاربرد such و what

such و what برای بیان تعجب و احساسات استفاده می‌شوند.
مثال:

What a lovely day!
(!چه روز دلپذیری)

She’s such a beautiful woman.
(.او چنین زن زیبایی است)

You can’t imagine what an incredible meal I just ate.
(.شما نمی‌توانید تصور کنید چند لحظه پیش چه وعده غذایی باورنکردنی خوردم)

I’ve had such a good time today!
(!امروز چنان لحظات خوبی داشته‌ام)

کاربرد rather و quite

rather و quite از پیش وابسته‌ های پیشرو می‌باشند. این کلمات معمولاً در پاسخ به سؤال و برای بیان ناامیدی، شوق یا دیگر احساسات وابسته به صفتِ موجود در سؤال بکار می‌روند. در انگلیسی بریتانیایی rather بعنوان پیش وابسته پیشرو و در انگلیسی آمریکایی بعنوان قید استفاده می‌شود. جملات زیر انگلیسی بریتانیایی هستند:

It was quite a nice day.
(. روز بسیار قشنگی بود)

He’s had quite a bad accident.
(.او تصادفِ بسیار بدی داشته است)

It’s rather a small car.
(.آن یک ماشین نسبتاً کوچک است)

I’ve just met rather a nice man.
(.من همین چند لحظه پیش یک مرد نسبتاً خوب را ملاقات کردم)

یادآوری:
پیش وابسته‌ های پیشرو همانطور که از نامشان پیداست قبل از وابسته‌‌ های پیشرو (a, an) به کار می‌روند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *