کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی

علامت سوال در انگلیسی
علامت سوال در انگلیسی

علامت سوال در انگلیسی

از علامت سوال (Questions Mark) در پایان سوالاتِ مستقیم استفاده می‌شود.
مثال:

What is your name?
(نام شما چیست؟)

Do you speak Italian?
(آیا شما ایتالیایی صحبت می‌کنید؟)

You’re spanish, aren’t you?
(شما اسپانیایی هستید، نیستید؟)

برای سؤالاتِ نقل شده از علامت سوال (?) استفاده نکنید.
مثال:

He asked me what my name was.
(.او از من پرسید نام من چیست)

She asked if I was Spanish.
(.او از من پرسید آیا من اسپانیایی هستم)

Ask them where they are going.
(.از آنها بپرس کجا می‌روند)

برای سوالاتِ طولانی نیز باید از علامت سؤال استفاده کنید.
مثال:

Isn’t it true that global warming is responsible for more and more problems which are having a disastrous effect on the world’s climate and leading to many millions of people in countries that can least afford it having to contend with more and more hardship?

گاهی اوقات علامت سؤال در بین جملات نیز استفاده می‌شود.
مثال:

There is cause for concern (isn’t there?) that the current world economic balance is so fragile that it may lead to a global economic downturn.
“Why is she here?” asked Henry.

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *