جمله‌واره های موصولی: تعریف‌کننده و غیر تعریف‌کننده

جمله واره موصولی

جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده (defining relative clauses):

از جمله‌واره‌هایِ موصولی تعریف‌کننده برای ارائه اطلاعاتِ ضروری در مورد شخص یا چیزی استفاده می‌کنیم. این اطلاعات ضروری، اطلاعاتی است که ما نیاز داریم تا بفهمیم چه چیزی یا چه کسی مورد اشاره قرار گرفته است. جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده معمولاً بلافاصله بعد از اسمی که آن را توصیف می‌کند، می‌آید.

معمولاً برای معرفی یک جمله واره موصولی تعریف‌کننده از ضمیر موصولی (مانند: who، that، which، whom و whose) استفاده می‌کنیم. در مثال های زیر جمله‌واره‌های موصولی با رنگ تیره تر و اسمی که به آن اشاره دارند به صورت زیر خط دار نمایش داده شده است.

مثال:

– They’re the people who want to buy our house.
(.آنها افرادی هستند که می‌خواهند خانه ما را بخرند)

– Here are some cells which have been affected.
(.در اینجا هستند برخی سلول‌ها که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند)

– They should give the money to somebody who they think needs the treatment most.
(.آنها باید پول را به کسی که فکر می‌کنند بیشتر به درمان نیاز دارد، بدهد)

– She’s now playing a woman whose son was killed in the First World War.
(.او اکنون نقش زنی را بازی می‌کند که پسرش در جنگ جهانی اول کشته شده است)

نکته: در انگلیسی گفتاری، در جمله‌واره های موصولی تعریف‌کننده معمولاً به جای who، whom و which از that استفاده می‌شود. این مورد در گفتار غیر رسمی بسیار رایج است.

مثال:

They’re the people that want to buy our house.
(.آنها افرادی هستند که می‌خواهند خانه ما را بخرند)

Here are some cells that have been affected.
(.در اینجا هستند برخی سلول‌ها که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند)

فاعل و مفعول:

ضمیر موصولی می‌تواند فاعل یا مفعولِ فعل را تعریف کند.

مثال:

They’re the people who/that bought our house. (the people = فاعل)
(.آنها افرادی هستند که خانه ما خریدند)
They’re the people who/that she met at Jon’s party. (the people = مفعول)
(.آنها افرادی هستند که او در مهمانیِ جان ملاقات کرد)

Here are some cells which/that show abnormality. (some cells = فاعل)
(.در اینجا برخی سلول ها وجود دارند که غیرطبیعی بودن را نشان می‌دهند)
Here are some cells which/that the researcher has identified.(some cells = مفعول)
(.در اینجا برخی سلول‌ها وجود دارند که محقق شناسایی کرده است)

حذف ضمیر موصولی:

ما اغلب ضمیر موصولی را حذف می‌کنیم البته به شرطی که مفعول باشد.

مثال:

They’re the people she met at Jon’s party.
(.آنها افرادی هستند که او در مهمانیِ جان ملاقات کرد)

Here are some cells the researcher has identified.
(.در اینجا برخی سلول ها وجود دارند که محقق شناسایی کرده است)

توجه: در نوشتار انگلیسی از ویرگول در جمله‌واره‌های موصولی تعریف کننده استفاده نمی‌کنیم.

مثال:

– This is a man who takes his responsibilities seriously.(درست)
(.این مردی است که مسئولیت‌هایش را جدی می گیرد)
– This is a man, who takes his responsibilities seriously.(نادرست)

اسم ها و ضمایر در جمله واره های موصولی:

– زمانیکه ضمیر موصولی فاعلِ جمله‌ واره موصولی است، نمی‌توانیم از ضمیر شخصی یا اسم دیگری استفاده کنیم؛ زیرا در این صورت دو فاعل یکسان خواهیم داشت.

مثال:

– She’s the lady who lent me her phone. (درست)
(.او خانمی است که تلفنش را به من قرض داد)
– She’s the lady who she lent me her phone.(نادرست)

در جمله فوق who فاعلِ جمله وارۀ موصولی است؛ در نتیجه نیازی به ضمیر شخصی she نیست.

– There are now only two schools in the area that actually teach Latin. (درست)
(.در حال حاضر تنها دو مدرسه در منطقه وجود دارد که در واقع لاتین را آموزش می‌دهند)
– There are now only two schools in the area that they actually teach Latin.(نادرست)

 در این جمله that فاعلِ جمله‌ وارۀ موصولی است؛ در نتیجه نیازی به ضمیر شخصی they نیست.

– زمانیکه ضمیر موصولی مفعول جمله‌وارۀ موصولی است، نمی‌توانیم از ضمیر شخصی یا اسم دیگری استفاده کنیم.

مثال:

We had a lovely meal at the place which Phil recommended.  (درست)
(.ما یک غذای عاشقانه در مکانی که فیل معرفی کرد، خوردیم)
We had a lovely meal at the place which Phil recommended it.(نادرست)

 در این جمله which مفعولِ جمله‌وارۀ موصولی است؛ در نتیجه نیازی به ضمیر شخصی it نیست.

جمله‌واره‌های موصولی غیر تعریف‌کننده (Non-defining relative clauses):

از جمله‌واره‌های موصولی غیر تعریف‌کننده برای ارائه اطلاعات اضافی درباره شخص یا چیزی استفاده می‌کنیم. این اطلاعات ضروری نیست و ما نیاز نداریم تا بفهمیم چه چیزی یا چه کسی مورد اشاره قرار گرفته است.

برای معرفی یک جمله‌وارۀ موصولی تعریف‌کننده همواره از ضمیر موصولی (مانند: who، that، which، whom و whose) استفاده می‌کنیم.

مثال:

Clare, who I work with, is doing the London marathon this year.(درست)
(.کلر، که با من کار می‌کند، در سال جاری ماراتن لندن را انجام می‌دهد)
Clare, I work with, is doing the London marathon this year.(نادرست)

نکات مهم:

  • برای معرفی جمله‌وارۀ موصولی غیر تعریف‌کننده از that استفاده نمی‌شود.

مثال:

Allen, who scored three goals in the first game, was the only player to perform well.(درست)
(.آلن که سه گل در اولین بازی به ثمر رساند، تنها بازیکنی بود که خوب بازی کرد)
Allen, that scored three goals in the first game, was the only player to perform well.(نادرست)

  • در  انگلیسی نوشتاری در دو طرف جمله‌واره موصولی غیر تعریف‌کننده از ویرگول استفاده می‌کنیم.

مثال:

Etheridge, who is English-born with Irish parents, replaces Neil Francis, whose injury forced him to withdraw last week.

  • در انگلیسی گفتاری اغلب در ابتدا و انتهای جمله‌واره مکث می‌کنیم.

مثال:

And this woman – who I’d never met before – came up and spoke to me.

تفاوت جمله‌واره‌های موصولیِ تعریف‌کننده و غیر تعریف‌کننده:

جمله‌واره‌های موصولی تعریف‌کننده و غیر تعریف‌کننده بسیار شبیه بهم هستند اما در معنی تفاوت‌هایی باهم دارند. جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

– His brother, who works at the supermarket, is a friend of mine.
(.برادر او، که در سوپر مارکت کار می کند، دوستِ من است)
– His brother who works at the supermarket is a friend of mine.
(.برادر او که در سوپر مارکت کار می کند دوستِ من است)

در مثال اول، who works at the supermarket یک جمله‌وارۀ موصولی غیر‌تعریف‌کننده است و بدین معنی است که او فقط یک برادر دارد که او در سوپرمارکت کار می کند.

در مثال دوم، who works at the supermarket یک جمله‌وارۀ موصولی تعریف‌کننده است و بدین معنی است که او بیش از یک برادر دارد و یکی از آنها که من در حال صحبت دربارۀ او هستم در سوپرمارکت کار می‌کند.

توجه:

  • اطلاعات در جمله‌واره موصولی تعریف‌کننده، ضروری است در نتیجه نمی‌توانیم آنها را از جمله حذف کنیم.
  • اطلاعات در جمله‌واره موصولی غیر تعریف‌کننده، اضافی است و ما می‌توانیم آنها را از جمله حذف کنیم.
  • در جمله‌واره‌های موصولی تعریف‌کننده، می‌توانیم به جای who، whom و which از that استفاده کنیم در حالیکه این امکان در جمله‌واره‌های موصولی غیر تعریف‌کننده وجود ندارد.

 

مطالب مرتبط با این موضوع:

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

کاربرد ضمایر در زبان انگلیسی

 

 

زبان پی اچ دی

یک دیدگاه

  1. خیلی عالی بود سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *