تفاوت rise و raise در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت rise و raise
تفاوت rise و raise

در زبان انگلیسی کلمات بسیاری وجود دارند که از لحاظ ظاهری شبیه به هم هستند ولی از لحاظ معنا و کاربرد بسیار متفاوت هستند. دو کلمه‌ای که بسیاری از زبان آموزان در استفاده از آن بویژه در آزمون‌های زبان دچار سردرگمی می‌شوند raise و rise هستند. در ادامه به بررسی تفاوت این دو کلمه می‌پردازیم:

تفاوت rise و raise:

فعل rise یک فعل لازم و به معنای «طلوع کردن، برخاستن و بالا آمدن» می‌باشد. فعل raise یک فعل متعددی و به معنای «بلند کردن یا بالا آوردن» می‌باشد. فعل raise با توجه به متعدی بودن نیاز به مفعول دارد.

مثال:

The landlord has raised the rent (مفعول).
(.صاحبخانه اجاره را بالا برده است)

Look at the black smoke rising from the factory.
(.به دود سیاه که از کارخانه بالا می‌آید نگاه کن)

تفاوت دیگر این دو فعل در این است که rise یک فعل بیقاعده و raise یک فعل باقاعده است.

past participle past present
risen rose rise
riased raised raise

نکته:
rise و raise بعنوان اسم نیز بکار می‌روند که در این شکل نیز با هم تفاوت دارند. در اینصورت raise به معنای «افزایش دستمزد» و rise به معنای «افزایش در قیمت، ارزش، کیفیت یا درجه» می‌باشد.
مثال:

He wanted a raise and some extra holiday.
(.او خواستار افزایش دستمزد و برخی تعطیلات اضافی بود)

Local people are worried by the rise in crime.
(.مردم محلی نگران افزایش جنایت هستند)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *