قواعد جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی

جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی
جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی

اسم‌های جمع و مفرد در انگلیسی

در زبان انگلیسی اسم‌ها به لحاظ تعداد به دو دستۀ اسامی مفرد (singular nouns) و اسامی جمع (plural nouns) تقسیم می‌شوند.

قواعد جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی با توجه به نحوه جمع بستن به دو گروهِ اسامی باقاعده (Regular Nouns) و اسامی بیقاعده (Irregular Nouns) تقسیم می شوند. در ادامه به نحوۀ جمع بستن اسم‌ ها در شکل باقاعده و بیقاعده می‌پردازیم.

اسم‌های باقاعده

بیشتر اسامی مفرد با اضافه کردن s- به انتهای آنها تبدیل به اسامی جمع می‌شوند.
مثال:

جمع <= مفرد
boat => boats
house => houses
cat => cats
river => rivers

اسامی مفردی که به s, x, z, ch, sh ختم می‌شوند با اضافه کردن –es به انتهای آنها جمع بسته می‌شوند.
مثال:

جمع <= مفرد
bus => buses
wish => wishes
pitch => pitches
box => boxes

اسامی مفرد که به یک حرف بیصدا و بعد از آن حرف y ختم می‌شوند با حذف y و اضافه کردنِ ies- به انتهای آن جمع بسته می‌شوند.
مثال:

جمع <= مفرد
penny => pennies
spy => spies
baby => babies
city => cities
daisy => daisies

اسم های بیقاعده

در زبان انگلسی تعدادی اسم‌های بیقاعده وجود دارد که قاعده مشخصی برای جمع بستن آنها وجود ندارد. رایج ترین اسامی بیقاعده را در لیست زیر مشاهده می‌کنید:

جمع <= مفرد
woman => women
man => men
child => children
tooth => teeth
foot => feet
person => people
leaf => leaves
mouse => mice
goose => geese
half => halves
knife => knives
wife => wives
life => lives
elf => elves
loaf => loaves
potato => potatoes
tomato => tomatoes
cactus => cacti
focus => foci
fungus => fungi
nucleus => nuclei
syllabus => syllabi/syllabuses
analysis => analyses
diagnosis => diagnoses
oasis => oases
thesis => theses
crisis => crises
phenomenon => phenomena
criterion => criteria
datum => data

برخی اسامی شکل مفرد و جمعشان یکسان است.
مثال:

 

جمع <= مفرد
sheep => sheep
fish => fish
deer => deer
species => species
aircraft => aircraft

تطابق فعل با اسم بیقاعده

در زبان انگلیسی برخی اسامی بیقاعده هستند که شکل جمع دارند؛ اما با فعل مفرد استفاده می شوند.
مثال:

جمله اسامی جمع مورد استفاده با فعل مفرد
The news is at 8.30 p.m. news
Athletics is good for young people. athletics
Linguistics is the study of language. linguistics
Darts is a popular game in England. darts
Billiards is played all over the world. billiards

 

 

مطالب مرتبط:

قواعد حروف بزرگ انگلیسی

یک دیدگاه

  1. خیلی تشکر مفید بود برام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *