کاربرد All در زبان انگلیسی

کاربرد all
کاربرد all

کاربرد all در انگلیسی

all یکی از وابسته‌ های پیشرو توزیع‌کننده است که برای اشاره به تعداد کل اعضای یک گروه بکار می‌رود. all بعنوان یک توزیع کننده می‌تواند در چندین الگوی مختلف استفاده شود. در  ادامه به کاربرد all در ساختارهای مختلف می‌پردازیم.

all می‌تواند با اسم‌های قابل‌شمارش جمع و اسم‌های غیرقابل‌شمارش استفاده شود. در این کاربرد، all اشاره به کل گروه به معنای انتزاعی خواهد داشت. به زبان ساده‌تر، در این مفهوم کلیت گروه مهم است نه اعضای گروه بصورت انفرادی.

اسم قابل شمارش جمع/اسم غیرقابل شمارش + all

مثال:

All cheese contains protein.
(.همۀ پنیرها حاوی پروتئین هستند)

I like all dogs.
(.من همۀ سگ‌ها را دوست دارم)

All children need affection.
(.همه کودکان نیاز به محبت دارند)

This soap is for all purposes.
(.این صابون همه کاره است)

all ممکن است با اسامی قابل‌شمارش جمع و غیرقابل‌شمارش همراه با حرف تعریف استفاده شود که در این حالت معنای عینی و فیزیکی خواهد داشت. در این ساختار بعد از all می توان از حرف اضافۀ of استفاده کرد.

اسم قابل شمارش جمع/اسم غیرقابل شمارش + all + the
اسم قابل شمارش جمع/اسم غیرقابل شمارش + all + of + the

مثال:

All the people in the room were silent.
(.همه مردم در اتاق ساکت بودند)

All of the birds flew away.
(.همۀ پرندگان پرواز کردند)

Have you eaten all the bread?
(آیا تمام نان را خورده‌اید؟)

I’ve invited all my friends to the party.
(.من همۀ دوستانم را به مهمانی دعوت کرده‌ام)

I’ve used up all of our eggs.
(.من همۀ تخم مرغ‌هایم را استفاده کرده‌ام)

You wasted all your time.
(.شما تمام وقت خود را هدر دادید)

بعد از all می‌توان از حرف اضافۀ of همراه با ضمیر جمع استفاده کرد.
مثال:

All of us are going.
(.همۀ ما می‌رویم)

He scolded all of you.
(.او همۀ شما را سرزنش کرد)

Did you find all of them?
(آیا همۀ آنها را پیدا کردید؟)

دیگر کاربرد all در جملات سوالی و تعجبی است؛ در این جملات، می‌توان از all بهمراه ضمایر اشاره this یا that و اسم غیرقابل شمارش استفاده کرد. در این ساختار بعد از all می‌توان از حرف اضافۀ of استفاده کرد، بدون اینکه معنا و کاربرد all تغییر کند.

اسم غیرقابل شمارش + all + this/that
اسم غیرقابل شمارش + all + of + this/that

مثال:

Who has left all this paper on my desk?
(چه کسی تمام این مقاله را روی میز من گذاشته است؟)

Look at all this snow!
(!به این همه برف نگاه کن)

Why is all of that sugar on the floor?
(چرا همۀ آن شکر روی زمین است؟)

Where did all of this confetti come from?
(از کجا این همه کلوچه آمده است؟)

در جملات سوالی و تعجبی می‌توان از all بهمراه ضمایر اشاره these یا those و اسم غیرقابل شمارش استفاده کرد، در این ساختار بعد از all می‌توان از حرف اضافۀ of استفاده کرد، بدون اینکه معنا و کاربرد all تغییر کند.

اسم قابل شمارش + all + these/those
اسم قابل شمارش + all + of + these/those

مثال:

Look at all those balls!
(!به همۀ آن توپ‌ها نگاه کن)

Where did all of those books come from?
(از کجا آن همه کتاب آمد؟)

Why are all these children crying?
(چرا همۀ این بچه‌ها گریه می‌کنند؟)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

2 دیدگاه‌ها

  1. با عرض سلام سوالی در رابطه با کاربرد آخر مبنی بر گرامر
    اسم غیرقابل شمارش + all + these/those
    دارم که شما گفتین اسم غیرقابل شمارش ولی در جملاتی که به کاربردن از اسم قابل شمارش جمع استفاده کردین؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *