کاربرد come در انگلیسی

کاربرد come
کاربرد come

کاربرد come در انگلیسی

فعل come به معنای «آمدن» به مفهوم به سمت کسی یا مکانی حرکت کردن است، یعنی فردی به هدف اینکه به کسی یا جایی برسد از جایی به آن سمت حرکت می‌کند. در زبان انگلیسی، کاربرد come به لحاظ ساختاری که بعد از آن واقع می‌شود، متفاوت است. در ادامه به بررسی کاربرد come می‌پردازیم.

کاربرد come با اسم مصدر

بعد از فعل come مانند بسیاری دیگر از افعال حرکتی از اسم مصدر (gerund) استفاده می‌شود. بدین معنی که فاعل جمله در حالی که حرکت می‌کند در حال انجام عملی است.

come + gerund

مثال:

She came running across the field.
(.او تمام مسیر را دوان دوان آمد)
The horse came racing around the corner.
(.اسب با سرعت نزدیک آمد)
When I call you, please come running.
(.وقتی من شما را صدا می‌کنم، لطفاً دوان دوان بیایید)

کاربرد come با مصدر

بعد از فعل come می توان از مصدر نیز استفاده کرد. در اینصورت فعلِ come دو کاربرد متفاوت خواهد داشت. در ادامه به بررسی این کاربردها می‌پردازیم.

come + infinitive

کاربرد اول:
فعل come همراه با مصدر می‌تواند بدین معنی باشد که عملی اتفاق می‌اُفتد یا استنتاج می‌شود و ممکن است این عمل خارج از کنترل فاعل باشد.
مثال:

At first I thought he was crazy, but I’ve come to appreciate his sense of humor.
(.در ابتدا فکر کردم او دیوانه است، اما به این نتیجه رسیدم که حس شوخ طبعی او را تحسین کنم)
The book has come to mean something quite different for me.
(.این کتاب به معنای چیزی کاملا متفاوت برای من است)

کاربرد دوم:
مصدری که بعد از فعل come واقع می‌شود ممکن است هدف از فعلِ آمدن را نشان دهد. این کاربرد come شبیه به سایر افعال حرکتی است که بعد از آنها مصدر بکار می‌رود.
مثال:

I came to see the new exhibition.
(.من برای دیدن نمایشگاه جدید آمدم)
We came to watch a movie.
(.ما برای تماشا کردن یک فیلم آمدیم)
Will you come to eat dinner?
(آیا می‌خواهید برای خوردن شام بیایید؟)

مطالب مرتبط:
افعال حرکتی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

2 دیدگاه‌ها

  1. Parviz had already finished his lunch when his friend came.
    در این جمله came چه نقشی دارد و چرا در آخر جمله آمده است؟؟؟؟

    • در جمله فوق دو جمله واره وجود دارد که بوسیلۀ یک ربط دهنده (when) بهم وصل شده اند بنابراین هر دو جمله واره باید دارای فاعل و فعل باشند. در جمله واره دوم (بعد از when) به درستی ابتدا فاعل (his friend) سپس فعل (came) آمده است. توجه داشته باشید علی رغم وجود when جمله سوالی نیست به همین دلیل فعل در انتها واقع شده است. برای مطالعه بیشتر به بحث جمله واره ها در سایت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *