کاربرد dread در زبان انگلیسی

کاربرد dread
کاربرد dread

کاربرد dread:

بعد از فعلِ dread معمولاً از اسم مصدر یا ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) استفاده می‌گردد. رایج ترین استثناء در این مورد زمانی است که بعد از dread فعلِ think واقع می‌شود، در این حالت فعلِ think باید به شکل مصدر با to باشد. همچنین بعد از dread از اسم نیز می‌توان استفاده کرد.

dread + gerund
dread + possessive adjective + the gerund
dread + to think
dread + noun

مثال:

I dread diving off the high board.
(.من از شیرجه زده از تختۀ بلند وحشت دارم)
I dread driving at night.
(.من از رانندگی در شب می‌ترسم)
I dread your leaving someday.
(.من از روزی که منو ترک کنی می‌ترسم)
I dread his losing his way home.
(من از گم کردن راهش به خانه می‌ترسم)
I dread to think what might happen.
(.من از فکر کردن به آنچه ممکن است اتفاق بیافتد می‌ترسم)
I dread to think about him disappearing.
(.من از فکر کردن به ناپدید شدن او می‌ترسم)
I dread conflict.
(.من از بحران وحشت دارم)
I dread the night.
(.من از شب وحشت دارم)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *