کاربرد excuse، forgive و pardon در زبان انگلیسی

کاربرد excuse، forgive و pardon
کاربرد excuse، forgive و pardon

کاربرد excuse، forgive و pardon:

بعد از افعالِ excuse، forgive و pardon می‌توان از ساختار (اسم مصدر + مفعول) یا (اسم مصدر + مفعول + for) استفاده کرد، هر دویِ این ساختار در انگلیسی گفتاری رایج هستند. بعد از این افعال می‌توان از ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) نیز استفاده کرد، این ساختار بیشتر در انگلیسی رسمی و نوشتاری استفاده می‌گردد و در انگلیسی گفتاری کاربرد کمتری دارد.

در ادامه به مثال‌هایی از این ساختارها می‌پردازیم؛ در مثال‌هایی که با علامت (*) مشخص شده‌اند، بعد از افعال excuse، forgive و pardon می‌توان از اسم نیز استفاده کرد.

(excuse, forgive, pardon) + an object + the gerund
(excuse, forgive, pardon) + for + an object + the gerund
(excuse, forgive, pardon) + possessive adjective + the gerund
(excuse, forgive, pardon) + noun

مثال:

Excuse me interrupting.
(.من را بخاطر ایجاد وقفه ببخشید)
Excuse me for interrupting.
(.من را بخاطر ایجاد وقفه ببخشید)
*Excuse my interrupting.
(.ایجادِ وقفۀ من را ببخشید)
Excuse the interruption.
(.ایجاد وقفه را ببخشید)

I can’t forgive him lying to me.
(.من نمی‌توانم او را بخاطر دروغ گفتن به خودم ببخشم)
I can’t forgive him for lying to me.
(.من نمی‌توانم او را بخاطر دروغ گفتن به خودم ببخشم)
*I can’t forgive his lying to me.
(.من نمی‌توانم دروغ گفتنش به خودم را ببخشم)
I can’t forgive his lies.
(.من نمی‌توانم دروغهایش را ببخشم)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *