کاربرد go on در زبان انگلیسی

کاربرد go on
کاربرد go on

کاربرد go on در انگلیسی

عبارتِ فعلی go on وقتی با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شود به معنایِ ادامه دادن عملی که در حال انجام است، می‌باشد.
مثال:

He went on speaking for two hours.
(.او به مدت دو ساعت به صحبت کردن ادامه داد)
I can’t go on working like this – I’m exhausted.
(.من نمی‌توان اینچنین به کار کردن ادامه دهم، من خسته هستم)
Even after I apologized, he went on being angry for another month.
(.حتی پس از عذرخواهی، او عصبانی بودن را برای ماهِ دیگر ادامه داد)
The show will go on playing through the end of the year.
(.این نمایش در پایان سال ادامه خواهد داشت)

عبارت فعلی go on وقتی با مصدر (infinitive) همراه می‌شود به معنای انجام دادن عمل بعدی است. این کاربرد معمولاً در یک متن و در ادامۀ عمل دیگری استفاده می‌شود.
مثال:

After introducing her proposal, she went on to explain the benefits for the company.
(.پس از معرفی پیشنهاد خود، او در ادامه به توضیح مزایای شرکت پرداخت)
John Smith worked in local government for five years, then went on to become a Member of Parliament.
(.جان اسمیت مدت پنج سال در دولت محلی مشغول به کار بود و سپس به عضویت در پارلمان درآمد)
After making dinner, I went on to set the table.
(.بعد از درست کردم شام، میز را چیدم)
When you’re done with your soup, you can go on to serve the main dish.
(.وقتی سوپ خود را تمام کردید، در ادامه می توانید غذای اصلی را سرو کنید)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

6 دیدگاه‌ها

  1. در جمله اخری چرا حرف اضافه with اورده شده.اگه بگیم فاعل یا کننده کار جمله معلوم رو خواسته بیان کنه اونوقت جمله معلوم میشه این when your soup do you که معنی درستی نمیده و میشه وقتیکه سوپت تموم کرد شمارا

  2. سد اصغر مصطفوی

    بسیار عالی و مفید
    ممنون👌👍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *