افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود

verbs followed gerunds

افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود:

در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که بعد از آنها اگر فعلی واقع شود، آن فعل بصورت اسم مصدر بکار می رود. مهمترینِ این افعال در جدول زیر نشان داده شده است. همه این افعال می توانند به جای اسم مصدر با اسم همراه شوند؛ زیرا اسامی مصدر کارکرد اسم را در جمله دارند. برخی از این افعال با جمله وارۀ that یا (that-clause) همراه می شوند. 

افعالی که به رنگ آبی هستند دارای توضیحات هستند برای مشاهده توضیحات بر روی آنها کلیک کنید.

افعالی که می توانند با اسم و اسم مصدر همراه شوند:

حفظ کردن keep خودداری کردن avoid
خشمگین شدن از resent بیزار بودن dislike
فکر کردن contemplate بخشیدن forgive
مستلزم بودن entail به تعویق انداختن postpone
بیزار بودن loathe جشن گرفتن celebrate
مقاومت کردن resist ترسیدن dread
به تاخیر انداختن defer شامل بودن involve
فرار کردن escape جلوگیری کردن prevent
نگران چیزی بودن mind ملاحظه کردن consider
به خطر انداختن risk لذت بردن enjoy
بخشیدن excuse به تاخیر انداختن delay
صرفه جویی کردن save از دست دادن miss
بخشیدن pardon بیزار بودن detest
    متوقف کردن stop

مثال:

I avoid going to the dentist.
(من از رفتن به دندانپزشکی خودداری می کنم)
I avoid chocolate.
(من از شکلات خودداری می کنم)
I miss taking walks in the morning.
(من از قدم زدن هنگام صبح می گذرم)
I miss England.
(من انگلستان را از دست می دهم)
I have finished working.
(من کار را تمام کرده ام)
I have finished the cake.
(من کیک را تمام کرده ام)

 افعالی که می توانند با اسم، اسم مصدر و جمله وارۀ that همراه شوند:

بیان کردن mention تایید کردن acknowledge
پیشنهاد کردن propose قبول کردن admit
به خاطر آوردن recall انتظار داشتن anticipate
به یاد آوزدن recollect ارزش قائل شدن appreciate
گزارش کردن report انکار کردن deny
پیشنهاد کردن suggest تصور کردن imagine
فهمیدن understand بیان کردن mean

مثال:

I can’t imagine living in that big house.
(من نمی توانم زندگی کردن در آن خانه را تصور کنم)
I can’t imagine a purple unicorn in my yard.
(من نمی توانم یک اسبِ شاخدار بنفش را در حیات خانه خود تصور کنم)
I can’t imagine that he lied on purpose.
(من نمی توانم تصور کنم که او از روی قصد دروغ گفت)

I understand French.
(من فرانسوی می فهمم)
I understand fishing pretty well.
(من ماهی گیری را خیلی خوب بلد هستم)
I understand that you would prefer to stay.
(من درک می کنم که شما ترجیح می دهید بمانید)

این مطالب را مشاهده کنید:

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

افعالی که بعد از آنها مصدر و اسم مصدر می آید

یک دیدگاه

  1. این افعال رو باید حفظ کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *