کلمات و اصطلاحات پرکاربرد

کلمات و اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی

کاربرد way و عبارات وابسته به آن

using way

کاربرد way way یکی از کلمات پرکاربرد در زبان انگلیسی است. اصطلاحاتی که با این کلمه ساخته می‌شوند بسیار مهم هستند. در ادامه به بررسی معنی و کاربرد way می‌پردازیم. 1- اغلب way را مترادف با method و به معنی «راه و روش» و «نحوه» در جمله‌ها و بدون حرف …

مشاهده بیشتر »

کاربرد after all

after all

کاربرد after all after all یک از اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در این مطلب به بررسی معنی و  کاربرد after all در موقعیت‌های مختلف می‌پردازیم. 1- after all را وقتی بکار می‌بریم که انتظار انجام کار یا وقوع آن را داریم ولی کاری خلاف آنچه مورد نظر ماست …

مشاهده بیشتر »