حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی حروف ربط (conjunctions) مانند یک چسب هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. در زبان انگیسی سه نوع حرف ربط وجود دارد — حروف‌ربط هم پایه، حروف‌ربط جفتی و حروف‌ربط وابسته – که هر کدام کارکرد جداکانه‌ای دارند، اما همۀ آنها …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط هم پایه در زبان انگلیسی

حروف ربط هم پایه در انگلیسی

بیشتر افراد هنگام شنیدن نام حروف ربط اولین چیزی که به ذهنشان می‌آید حروف ربط هم پایه است. در زبان انگلیسی هفت حرف ربط هم پایه (for, and, nor, but,or, yet, so) وجود دارد. برای این که حروف ربط هم پایه را یاد بگیرید این کلمه را بخاطر بسپارید: FANBOYS …

مشاهده بیشتر »

ساختار موازی در گرامر زبان انگلیسی

گرامر ساختار موازی

ساختار موازی در گرامر زبان انگلیسی  ساختار موازی (Parallel Structure) در زبان انگلیسی به معنای استفاده از الگوی یکسان از کلمات یا عبارات است که در آن دو یا چند ایده، سطح اهمیتِ یکسانی دارند. اجزای ساختارهای موازی عناصری که در ساختار موازی استفاده می‌شوند ممکن است اسم، صفت، قید، …

مشاهده بیشتر »

کشورها و ملیت ها در زبان انگلیسی

کشورها و ملیت ها به زبان انگلیسی و فارسی

ملیت ها و کشورها ساختن صفات و اسامی ملیت (nationalities) از روی کشورها در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. از صفات ملیت که  به  ish- یا ese- ختم می‌شوند همراه با فعل جمع برای اشاره به همۀ افراد یک ملیت استفاده می‌شود، این صفات برای اشاره به زبان مکالمۀ کشورها …

مشاهده بیشتر »

قواعد نشانه گذاری در انگلیسی

قواعد نشانه گذاری در انگلیسی

نشانه گذاری در انگلیسی نشانه گذاری (Punctuation) در زبان انگیسی برای مفهوم بخشیدن، ابهام زدایی و تاکید در جمله استفاده می‌شود. برای ساختاربندی و سازماندهی نوشته‌های خود باید از علائم نشانه گذاری استفاده کنید. با خواندن متن زیر اهمیت استفاده از نشانه گذاری را درک خواهید کرد، در این متن …

مشاهده بیشتر »

کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی

پرانتز و براکت در انگلیسی

کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی تمایز بین پرانتز و براکت ممکن است مقداری سخت باشد. پرانتز در زبان انگلیسی round bracket و براکت square bracket نامیده می‌شوند. براکت – [ ] – به منظور اهداف خاصی نظیرِ بیان راهنمایِ فنی استفاده می‌شود. پرانتز– ( ) – نیز در مورد …

مشاهده بیشتر »