نحوه ساخت قید از صفت

نحوه ساخت قید از صفت در زبان انگلیسی

نحوه ساخت قید از صفت به طوری کلی و در بیشتر حالات، با اضافه کردن ly- به صفت، می‌توان آن را تبدیل به قید کرد. مثال: قید صفت cheaply cheap quickly quick slowly slow اگر صفت به حرف y ختم شود به جای y، حرفِ i را قرار داده و …

مشاهده بیشتر »

قید و انواع آن در زبان انگلیسی

قید در انگلیسی

قید چیست؟ قید در زبان انگلیسی به مجموعۀ بسیار گسترده از کلمات گفته می‌شود که زمان، مکان یا نحوۀ وقوع یک عمل را توصیف می‌کنند. قیدها همچنین ممکن است دیدگاه یا نقطه نظر گوینده را دربارۀ یک عمل بیان کنند و یا بیان کنندۀ شدتِ یک صفت یا قید دیگر …

مشاهده بیشتر »

قیدهای بیان دیدگاه و نظر

قیدهای بیان دیدگاه و نظر در انگلیسی

قیدهای بیان دیدگاه و نظر برخی از قیدها و عبارات قیدی هستند که دربارۀ دیدگاه، عقیده و نظرِ گوینده راجع به یک عمل به ما اطلاعات می‌دهند. این قیدها با سایر قیدها تفاوت دارند؛ زیرا دربارۀ نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل اطلاعات نمی‌دهند. قیدهای بیان دیدگاه و نظر به جای …

مشاهده بیشتر »

قیدهای سوالی در زبان انگلیسی

قیدهای استفهام

قیدهای سؤالی در انگلیسی قیدهای سؤالی یا استفهامی (Adverbs of Interrogative) شاملِ why, where, how, when می‌شوند. این قیود در ابتدای جمله واقع شده و جمله را سوالی می‌کنند به اینصورت که جای فعل و فاعل عوض می‌شود. به سؤالاتی که با قیدهای سؤالی ساخته می‌شوند می‌توان با یک جمله …

مشاهده بیشتر »

قیدهای موصولی در انگلیسی

قیدهای موصولی در انگیسی

قیدهای موصولی در انگلیسی قیدهای موصولی (where, when, why) می توانند برای اتصال دو جمله یا جمله واره استفاده شوند. این قیدها جایگزین ساختار رسمی‌تر (which + حرف اضافه) می‌شوند و جمله‌واره وابسته را معرفی می‌کنند. در ادامه به مثال‌هایی از قیدهای موصولی در دو ساختار رسمی و رایج توجه …

مشاهده بیشتر »

قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان در انگلیسی

قید اطمینان در انگلیسی قید اطمینان یا قطعیت، میزانِ اطمینان ما نسبت به یک عمل یا اتفاق را بیان می‎کند. قیدهای اطمینان (adverbs of certainly) قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه فعل اصلی از افعال to be باشد که در اینصورت این قیدها بعد از فعل to be …

مشاهده بیشتر »