افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود

افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود: در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که بعد از آنها اگر فعلی واقع شود، آن فعل بصورت اسم مصدر بکار می رود. مهمترینِ این افعال در جدول زیر نشان داده شده است. همه این افعال می توانند به جای …

مشاهده بیشتر »

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی اسم مصدر چیست؟ اسم مصدر (gerund) در زبان انگلیسی، اسمی است که از فعل مشتق شده است و ساختار آن به اینصورت است که به آخر ریشۀ فعل ing اضافه میشود. be (بودن) => being (وجود، بود، هستی) live (زندگی کردن) => living (زندگی) …

مشاهده بیشتر »

جمله‌واره‌های محدود و غیر محدود – finite and non-finite clauses

جمله واره های محدود و غیر محدود

جمله‌واره‌های محدود: جمله‌واره‌هایِ محدود یا قابل صرف، باید شاملِ یک فعل باشند که نشان‌دهندۀ زمان جمله است. این جمله‌واره‌ها می‌توانند جمله‌وارۀ مستقل یا وابسته باشند. مثال: – We didn’t get any food because we didn’t have enough time. (.ما هیچ خوراکیی نگرفتیم زیرا زمان کافی نداشتیم) در این جمله، زمانِ …

مشاهده بیشتر »

جمله‌واره و انواع آن در زبان انگلیسی

جمله واره و انواع آن

جمله‌واره چیست؟ یک جمله‌واره (clause) گروهی از کلمات است که شامل یک فاعل و یک فعل (معمولاً همرا با سایر عناصر جمله) می‌شود. یک جمله‌واره ممکن است بخشی از یک جمله و یا به تنهایی یک جمله باشد. مثال: He was eating a bacon sandwich. (یک جمله واره)  (.او در …

مشاهده بیشتر »

جمله‌واره های موصولی: تعریف‌کننده و غیر تعریف‌کننده

جمله واره موصولی

جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده (defining relative clauses): از جمله‌واره‌هایِ موصولی تعریف‌کننده برای ارائه اطلاعاتِ ضروری در مورد شخص یا چیزی استفاده می‌کنیم. این اطلاعات ضروری، اطلاعاتی است که ما نیاز داریم تا بفهمیم چه چیزی یا چه کسی مورد اشاره قرار گرفته است. جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده معمولاً بلافاصله بعد …

مشاهده بیشتر »

کاربرد ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر بعنوان کلمه یا عبارتی تعریف می‌شود که جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌گردد. اسمی که ضمیر جایگزین آن می‌شود بعنوان مرجع ضمیر شناخته می شود؛ زیرا ضمایر (pronouns) می‌توانند کاری را که اسم انجام می‌دهد، انجام دهند. در ادامه به بررسی انواع مختلف ضمیر می‌پردازیم. …

مشاهده بیشتر »