جمله‌واره و انواع آن در زبان انگلیسی

جمله واره و انواع آن

جمله‌واره چیست؟ یک جمله‌واره (clause) گروهی از کلمات است که شامل یک فاعل و یک فعل (معمولاً همرا با سایر عناصر جمله) می‌شود. یک جمله‌واره ممکن است بخشی از یک جمله و یا به تنهایی یک جمله باشد. مثال: He was eating a bacon sandwich. (یک جمله واره)  (.او در …

مشاهده بیشتر »

جمله‌واره های موصولی: تعریف‌کننده و غیر تعریف‌کننده

جمله واره موصولی

جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده (defining relative clauses): از جمله‌واره‌هایِ موصولی تعریف‌کننده برای ارائه اطلاعاتِ ضروری در مورد شخص یا چیزی استفاده می‌کنیم. این اطلاعات ضروری، اطلاعاتی است که ما نیاز داریم تا بفهمیم چه چیزی یا چه کسی مورد اشاره قرار گرفته است. جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده معمولاً بلافاصله بعد …

مشاهده بیشتر »

کاربرد ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر بعنوان کلمه یا عبارتی تعریف می‌شود که جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌گردد. اسمی که ضمیر جایگزین آن می‌شود بعنوان مرجع ضمیر شناخته می شود؛ زیرا ضمایر (pronouns) می‌توانند کاری را که اسم انجام می‌دهد، انجام دهند. در ادامه به بررسی انواع مختلف ضمیر می‌پردازیم. …

مشاهده بیشتر »

مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

Subject-Verb Agreement

مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement) در زبان انگلیسی مطابقت فعل و فاعل از لحاظ جمع و مفرد بودن بدین معنی است که فاعل مفرد، فعل مفرد گرفته و فاعل جمع، فعل جمع می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گوییم: -The boy is happy. -The boys are happy. اما در تمامی موارد …

مشاهده بیشتر »

اسم ها در زبان انگلیسی

Nouns

اسم‌ ها در زبان انگلیسی (Nouns) اسم ها در زبان انگلیسی چندین عملکرد دارند، اما به طور واضح «نامیدن» مهمترین عملکرد آنهاست. در زبان انگلیسی دو طبقه بندیِ پایه برای اسم ها وجود دارد. در برخی کتاب های گرامر این اسامی، قابل شمارش و غیرقابل شمارش نامیده می‌شوند. اسامی قابل …

مشاهده بیشتر »

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

Relative Pronouns

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنها (Relative Pronouns) ضمایر موصولی: ضمایر موصولی، بعنوان معرف جمله‌واره‌های موصولی استفاده می‌شوند. رایج‌ترین ضمایر موصولی عبارتند از: who, whom, whose, which, that. نوع ضمیر موصولی که ما استفاده می‌کنیم به اسمی که به آن اشاره دارد و نوع جمله‌واره موصولی بستگی دارد. …

مشاهده بیشتر »