تفاوت if و when

if و when

تفاوت if و when if و when از کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند که ممکن است به جای یکدیگر استفاده شوند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت if و when می‌پردازیم. کاربرد if و when if و when همراه با فعل زمان حال ساده برای صحبت راجع …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری زمان آینده کامل استمراری معمولاً در زبان انگلیسی زیاد استفاده نمی‌شود اما برای کسانی که می‌خواهند تسلط کامل بر گرامر انگلیسی داشته باشند، یادگیری آن الزامی است. در ادامه به بررسی ساختار و کاربرد این زمان می‌پردازیم. ساختار زمان آینده کامل استمراری جمله مثبت فعل will …

مشاهده بیشتر »

تفاوت if و whether

if و whether

تفاوت if و whether if و whether از کلمات ربط دهنده در زبان انگلیسی هستند که برای اتصال دو یا چند جمله واره یا جمله بکار می‌روند. اگرچه در محاوره و نوشتار غیررسمی این دو کلمه اغلب به جای هم استفاده می‌شوند اما در نوشتار رسمی بهتر است بین این …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

آینده کامل

زمان آینده کامل زمان آینده کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده تمام می‌شود. این زمان در واقع نشان‌دهندۀ گذشته در آینده است. زمان آینده کامل معمولا در موارد کمی استفاده می‌شود اما یادگیری آن برای زبان آموزان الزامی است. ساختار زمان آینده …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده استمراری (Future Continuous)

آینده استمراری

زمان آینده استمراری زمان آینده استمراری برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که در آینده اتفاق خواهد افتاد و برای مدت مشخصی ادامه خواهد داشت. ساختار زمان آینده استمراری جمله مثبت فاعل + will + be + ing فعل I will be singing in the concert tomorrow. .من فردا در …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده ساده با be going to

زمان آینده با be going to

زمان آینده ساده با be going to همانطور که پیشتر ذکر شد برای زمان آینده ساده می‌توان از ساختار be going to نیز استفاده کرد. در ادامه به بررسی کاربرد و ساختار زمان آینده ساده با be going to می‌پردازیم. تفاوت آینده ساده با will و be going to will …

مشاهده بیشتر »