تفاوت since و for

تفاوت for و since

تفاوت since و for ما اغلب هنگام استفاده از دو حرف اضافۀ since و for دچار سردرگمی می شویم زیرا هر دوی این کلمات وقتی استفاده می‌شوند که می‌خواهیم بگوییم یک عمل چه مدت طول می‌کشد. با این حال این دو کلمه در مفهوم و معنی با هم متفاوت هستند. …

مشاهده بیشتر »

زمان ها در زبان انگلیسی

زمان ها و انواع آن

زمان ها در زبان انگلیسی زمان ها در زبان انگلیسی به طور کلی سه نوع هستند (گذشته، حال و آینده). این زمان ها در واقع، زمان وقوع فعل را نشان می‌دهند. هر کدام از این زمان ها خود چهار حالت دارند (ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری) که حالت و …

مشاهده بیشتر »

افعال عبارتی (Phrasal Verbs)

Phrasal Verbs

افعال عبارتی چیست؟ افعال عبارتی (Phrasal Verbs)، افعالی هستند که بیش از یک کلمه هستند و شامل یک فعل اصلی و دو یا چند کلمه دیگر می شوند. کلماتی که همراه با فعل اصلی می‌آیند ممکن است قید و یا حرف اضافه باشند. افعال عبارتی را گاهی افعال چند قسمتی …

مشاهده بیشتر »

تفاوت if و when

if و when

تفاوت if و when if و when از کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند که ممکن است به جای یکدیگر استفاده شوند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت if و when می‌پردازیم. کاربرد if و when if و when همراه با فعل زمان حال ساده برای صحبت راجع …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری زمان آینده کامل استمراری معمولاً در زبان انگلیسی زیاد استفاده نمی‌شود اما برای کسانی که می‌خواهند تسلط کامل بر گرامر انگلیسی داشته باشند، یادگیری آن الزامی است. در ادامه به بررسی ساختار و کاربرد این زمان می‌پردازیم. ساختار زمان آینده کامل استمراری جمله مثبت فعل will …

مشاهده بیشتر »

تفاوت if و whether

if و whether

تفاوت if و whether if و whether از کلمات ربط دهنده در زبان انگلیسی هستند که برای اتصال دو یا چند جمله واره یا جمله بکار می‌روند. اگرچه در محاوره و نوشتار غیررسمی این دو کلمه اغلب به جای هم استفاده می‌شوند اما در نوشتار رسمی بهتر است بین این …

مشاهده بیشتر »