کاربرد way و عبارات وابسته به آن

using way

کاربرد way way یکی از کلمات پرکاربرد در زبان انگلیسی است. اصطلاحاتی که با این کلمه ساخته می‌شوند بسیار مهم هستند. در ادامه به بررسی معنی و کاربرد way می‌پردازیم. 1- اغلب way را مترادف با method و به معنی «راه و روش» و «نحوه» در جمله‌ها و بدون حرف …

مشاهده بیشتر »

کاربرد after all

after all

کاربرد after all after all یک از اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در این مطلب به بررسی معنی و  کاربرد after all در موقعیت‌های مختلف می‌پردازیم. 1- after all را وقتی بکار می‌بریم که انتظار انجام کار یا وقوع آن را داریم ولی کاری خلاف آنچه مورد نظر ماست …

مشاهده بیشتر »

تفاوت no و not

فرق no و not

تفاوت no و not no و not برای نشان دادن حالت منفی استفاده می‎شوند. دانستن زمان و نحوۀ استفاده از آنها بسیار مهم است؛ زیرا این دو کلمه با هم تفاوت دارند. در ادامه به تفاوت no و not در زبان انگلیسی می‌پردازیم. کاربرد no no به لحاظ معنایی تقریباً …

مشاهده بیشتر »

وارونگی در زبان انگلیسی

وارونگی یا معکوس در زبان انگلیسی

وارونگی در زبان انگلیسی به جا به جایی فعل و فاعل در زبان انگلیسی وارونگی یا معکوس کردن (inversion) گفته می‌شود. در هنگام جا به جایی ابتدا فعل و سپس فاعل واقع می شود. وارونگی یا معکوس کردن در موارد مختلفی اتفاق می اُفتد که در ادامه به برررسیِ رایج …

مشاهده بیشتر »

تفاوت fare و fair

تفاوت fare و fair

تفاوت fare و fair زبان انگلیسی سرشار از کلماتی است که تلفظ یکسان و معنای متفاوت دارند. دو کلمه fare و fair کلماتی هستنند که دقیقاً تلقظ یکسانی دارند، اما در معنا باهم متفاوت هستند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت fare و fair می‌پردازیم. کاربرد fare کلمه fare …

مشاهده بیشتر »

تفاوت alter و altar

تفاوت alter و altar

تفاوت alter و altar alter و altar از کلمات گمراه‌کننده در زبان انگلیسی هستند. هر دو کلمه تلفظ یکسانی دارند و به لحاظ املایی نیز شبیه بهم هستند. با وجود این شباهت‌ها، این دو کلمه کاملاً با هم متقاوت هستند؛ زیرا یکی در مورد تغییر و دیگری در مورد مذهب …

مشاهده بیشتر »