تفاوت افعال کنشی و ربطی

تفاوت افعال کنشی و ربطی
تفاوت افعال کنشی و ربطی

تفاوت افعال کنشی و ربطی:

افعالی نظیر appear, become, feel, get, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn هم می‌توانند کنشی و هم می‌توانند ربطی باشند. به منظور تمایز این دو نوع فعل باید به نحوه استفاده آنها در جمله توجه کنید. افعال ربطی، برای توصیف استفاده می‌شوند در حالی که افعال کنشی، انجام دادنِ عملی را توسط یک شخص (یا چیز) بیان می‌کنند.

مثال فعل ربطی:

He grows tired after hours of gardening.
(او بعد از ساعت ها باغبانی خسته می شود)

در مثال فوق یک صفت (tired)، فاعل (He) را توصیف می‌کند.

مثال فعل کنشی:

He grows sunflowers in her yard.
(او در حیاط خانه خود گل آفتابگردان پرورش می دهد)

جمله فوق به ما می‌گوید که فاعل (He) چه کاری انجام می‌دهد.

یادآوری:
شما می‌توانید افعال to be را جایگزینِ افعال ربطی کنید، در اینصورت جمله دارای معنی خواهد بود. اما افعال to be را نمی‌توانید با افعال کنشی جایگزین کنید.
مثال:

He grows tired. = He is tired.
He grows sunflowers. ≠ He is sunflowers

در جمله دوم نمی‌توانیم به جای فعل کنشی (grows) فعل to be یعنی is را قرار دهیم؛ زیرا در اینصورت جمله معنی نخواهد داشت.

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *