سوالات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی

سوالات فاعلی و سوالات مفعولی

فاعل و مفعول در زبان انگیسی

قبل از اینکه به تعریف سوالات فاعلی و سوالات مفعولی بپردازیم، ابتدا بیایید تفاوت بین فاعل و مفعول را بررسی کنیم.

فاعلِ جمله، شخص یا چیزی است که عملی را انجام می‌دهد:

.We want some fruit juice

(ما مقداری آب میوه می خواهیم.)

.Karen likes Fred

(کارن فرد را دوست دارد.)

.Smoking causes cancer

(سیگار باعث سرطان می شود.)

.Daniel made a sandwich

(دنیل یک ساندویچ درست کرد.)

.The earthquake damaged my house

(زلزله خانه ام را خراب کرد)

.Jennifer lied to Sam

(جنیفر به سام دروغ گفت.)

مفعولِ جمله، شخص یا چیزی است که عملی روی آن انجام می‌شود یا عملی را دریافت می‌کند:

.We want some fruit juice

(ما مقداری آب میوه می خواهیم.)

.Karen likes Fred

(کارن فرد را دوست دارد.)

.Smoking causes cancer

(سیگار باعث سرطان می شود.)

.Daniel made a sandwich

(دنیل یک ساندویچ درست کرد.)

.The earthquake damaged my house

(زلزله خانه ام را خراب کرد)

.Jennifer lied to Sam

(جنیفر به سام دروغ گفت.)

سوالات مفعولی در زبان انگلیسی

اکثر سوالات در زبان انگلیسی سوالات مفعولی هستند که در آن راجع به گیرنده و دریافت کننده عمل پرسش می‌شود. این سوالات از فرمول زیر پیروی می کنند:

فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی + کلمه سوالی

برای سوالات مفعولی در زمان حال ساده از افعال کمکی do و does استفاده می‌شود:

?What do you want to drink

.We want some fruit juice

(چه می خواهی بنوشی؟)

(ما مقداری آب میوه می خواهیم.)

?Who does Karen like

.Karen likes Fred

(کارن چه کسی را دوست دارد؟

کارن فرد را دوست دارد.)

?What does smoking cause

.Smoking causes cancer

(سیگار باعث چه چیزی می شود؟

سیگار باعث سرطان می شود.)

برای سوالات مفعولی در زمان گذشته ساده از فعل کمکی did استفاده می‌شود:

?What did Daniel make

.Daniel made a sandwich

(دانیال چه ساخت؟

دنیل یک ساندویچ درست کرد.)

?What did the earthquake damage

.The earthquake damaged my house

(زلزله چه خسارتی به بار آورد؟

زلزله خانه ام را خراب کرد.)

?Who did Jennifer lie to

.Jennifer lied to Sam

(جنیفر به چه کسی دروغ گفت؟

جنیفر به سام دروغ گفت.)

سوالات فاعلی در زبان انگلیسی

با این حال، گاهی اوقات می خواهیم در مورد فاعل پرسش کنیم. در واقع ما چیزی راجع به شخص یا چیزی که عمل را انجام داده نمی‌دانیم و می‌خواهیم درباره آن اطلاعاتی کسب کنیم.

به این نوع سؤال، سؤال فاعلی می گویند. در سؤالات فاعلی از افعال کمکی  do، does، did استفاده نمی کنند.

نحوه ساخت سوالات فاعلی:

?مفعول+ فعل در زمان حال ساده یا گذشته ساده + Who/What

نمونه سوالات فاعلی در زمان حال ساده:

?Who wants some fruit juice

.We want some fruit juice

(چه کسی آب میوه می خواهد؟

ما مقداری آب میوه می خواهیم.)

?Who likes Fred

.Karen likes Fred

(چه کسی فرد را دوست دارد؟

کارن فرد را دوست دارد.)

?What causes cancer

.Smoking causes cancer

(چه چیزی باعث سرطان می شود؟

سیگار باعث سرطان می شود.)

نمونه سوالات فاعلی در زمان گذشته ساده:

?Who made a sandwich

?Daniel made a sandwich

(چه کسی ساندویچ درست کرده است؟

دنیل یک ساندویچ درست کرد.)

?What damaged your house

.The earthquake damaged my house

(چه چیزی به خانه شما آسیب رساند؟

زلزله خانه ام را خراب کرد.)

?Who lied to Sam

.Jennifer lied to Sam

(چه کسی به سام دروغ گفت؟

جنیفر به سام دروغ گفت.)

سؤالات فاعلی و مفعولی در سایر زمان های فعل

در سایر زمان های فعل – حال استمراری، حال کامل و غیره – افعال کمکی اشکالی از افعال be و have هستند. در این زمان‌ها، همچنان از فعل be و have در هر دو سؤال فاعلی و مفعولیی استفاده می کنیم:

حال استمراری:

    (سوال فاعلی)  ?Who is washing the car

(سوال مفعولی)  ?What is Paul washing

(پاسخ)   .Paul is washing the car 

(چه کسی ماشین را می‌شوید؟

پل در حال شستن چیست؟

پل در حال شستن ماشین است.)

گذشته استمراری:

       (سوال فاعلی)   ?Who was talking about the problem

       (سوال مفعولی)    ?What was the manager talking about

(پاسخ)      .The manager was talking about the problem

(چه کسی در مورد مشکل صحبت می کرد؟

مدیر در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟

مدیر در مورد مشکل صحبت می کرد.)

ماضی نقلی:

(سوال فاعلی)  ?Who has spent $1000 on a computer

(سوال مفعولی)    ?How much have your parents spent on a computer

(پاسخ)        .My parents have spent $1000 on a computer

(چه کسی 1000 دلار برای رایانه خرج کرده است؟

والدین شما چقدر برای رایانه خرج کرده اند؟

والدین من 1000 دلار برای کامپیوتر خرج کرده اند.)

حال کامل استمراری:

(سوال فاعلی)  ?Who has been working on this project

(سوال مفعولی)    ?What have you been working on

(پاسخ)        .I have been working on this project

(چه کسی روی این پروژه کار می‌کرده است؟

روی چه چیزی در حال کار کردن بوده‌اید؟

من روی این پروژه در حال کار کردن بوده‌ام.)

آینده با Will:

(سوال فاعلی)  ?What will help the students

(سوال مفعولی)    ?Who will this book help

(پاسخ)      .This textbook will help the students

(چه چیزی به دانش آموزان کمک می کند؟

این کتاب به چه کسی کمک خواهد کرد؟

این کتاب درسی به دانش آموزان کمک می کند.)

آینده با going to:

(سوال فاعلی)  ?Who is going to order dessert

(سوال مفعولی)    ?What are you going to order

(پاسخ)        .We are going to order dessert

(چه کسی قصد دارد دسر سفارش دهد؟

چه چیزی را می خواهید سفارش دهید؟

قرار است دسر سفارش دهیم.)

ساده ترین قانون برای سؤالات فاعلی / مفعولی

وقتی می خواهید با استفاده از who یا what سوالی را در زمان حال ساده یا گذشته ساده مطرح کنید، از خود بپرسید:

آیا از انجام دهنده عمل می‌پرسم یا دریافت کننده آن؟

اگر در مورد انجام‌دهنده (فاعل) می‌پرسید، از do/does/did استفاده نکنید:

(نادرست)   ?Who does want fruit juice

(درست)   ?Who wants fruit juice

(چه کسی آب میوه می خواهد؟)

(نادرست)   ?What did damage your house

(درست)   ?What damaged your house

(چه چیزی به خانه شما آسیب رساند؟)

اگر در مورد دریافت کننده عمل (مفعول) می‌پرسید، از do/does/did استفاده کنید:

?What do you want to drink

(چه می خواهی بنوشی؟)

?What did the earthquake damage

(زلزله چه خسارتی به بار آورد؟)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *