گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

سوالات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی

سوالات فاعلی و سوالات مفعولی

اکثر سوالات در زبان انگلیسی سوالات مفعولی هستند که در آن راجع به گیرنده و دریافت کننده عمل پرسش می‌شود. با این حال، گاهی اوقات می خواهیم در مورد فاعل پرسش کنیم. در واقع ما چیزی راجع به شخص یا چیزی که عمل را انجام داده نمی‌دانیم و می‌خواهیم درباره آن اطلاعاتی کسب کنیم. به این نوع سؤال، سؤال فاعلی می گویند. در سؤالات فاعلی از افعال کمکی  do، does، did استفاده نمی کنند.

مشاهده بیشتر »

زمان ها در زبان انگلیسی

زمان ها و انواع آن

زمان ها در زبان انگلیسی زمان ها در زبان انگلیسی به طور کلی سه نوع هستند (گذشته، حال و آینده). این زمان ها در واقع، زمان وقوع فعل را نشان می‌دهند. هر کدام از این زمان ها خود چهار حالت دارند (ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری) که حالت و …

مشاهده بیشتر »

افعال عبارتی (Phrasal Verbs)

Phrasal Verbs

افعال عبارتی چیست؟ افعال عبارتی (Phrasal Verbs)، افعالی هستند که بیش از یک کلمه هستند و شامل یک فعل اصلی و دو یا چند کلمه دیگر می شوند. کلماتی که همراه با فعل اصلی می‌آیند ممکن است قید و یا حرف اضافه باشند. افعال عبارتی را گاهی افعال چند قسمتی …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری زمان آینده کامل استمراری معمولاً در زبان انگلیسی زیاد استفاده نمی‌شود اما برای کسانی که می‌خواهند تسلط کامل بر گرامر انگلیسی داشته باشند، یادگیری آن الزامی است. در ادامه به بررسی ساختار و کاربرد این زمان می‌پردازیم. ساختار زمان آینده کامل استمراری جمله مثبت فعل will …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

آینده کامل

زمان آینده کامل زمان آینده کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده تمام می‌شود. این زمان در واقع نشان‌دهندۀ گذشته در آینده است. زمان آینده کامل معمولا در موارد کمی استفاده می‌شود اما یادگیری آن برای زبان آموزان الزامی است. ساختار زمان آینده …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده استمراری (Future Continuous)

آینده استمراری

زمان آینده استمراری زمان آینده استمراری برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که در آینده اتفاق خواهد افتاد و برای مدت مشخصی ادامه خواهد داشت. ساختار زمان آینده استمراری جمله مثبت فاعل + will + be + ing فعل I will be singing in the concert tomorrow. .من فردا در …

مشاهده بیشتر »