گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده

فعل گذشته ساده

زمان گذشته ساده در انگلیسی زمان گذشته ساده (simple past) که گاهی اوقات زمان ماضی نیز گفته می‌شود دربارۀ عملی کامل قبل از زمان حال و در گذشته صحبت می‌کند. گذشته ساده، شکل پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی است. زمان وقوع عمل در گذشته ساده می‌تواند گذشته دور …

مشاهده بیشتر »

زمان حال استمراری

حال استمراری

زمان حال استمراری در انگلیسی زمان حال استمراری (Present continuous) برای هر فعلی از دو قسمت تشکیل می شود: وجه وصفیِ زمان حالِ فعل اصلی + زمان حالِ فعلِ to be نکته: وجه وصفی زمان حال همان شکل ing فعل است. در جدول زیر می توانید ساختار زمان حال استمراری …

مشاهده بیشتر »

زمان حال ساده در انگلیسی

فعل زمان حال ساده

زمان حال ساده در انگلیسی زمان حال ساده (simple present tense) یک از چندین زمان حال در زبان انگلیسی است. این زمان برای توصیفِ عادات، شرایط غیرقابل تغییر، حقایق عمومی و جدول یا برنامه زمانبندی شده بکار می‌رود. ساختار زمان حال ساده همانند اسمش بسیار ساده است. برای ساخت آن …

مشاهده بیشتر »

نحوه استفاده از wish در انگلیسی

کاربرد wish

نحوه استفاده از wish در انگلیسی وقتی می‌خواهیم ارزو و خواست خود را برای شرایطی به غیر از شرایط واقعی کنونی بیان کنیم از wish استفاده می‎کنیم. در ادامه به نحوه استفاده از wish در انگلیسی می‌پردازیم. استفاده از wish با زمان های مختلف این فعل می‌تواند با توجه به …

مشاهده بیشتر »

اسم های جمعی در انگلیسی

Collective Nouns

اسم های جمعی یا گروهی اسم های جمعی یا گروهی (Collective Nouns) اسم هایی هستند که به مجموعه یا گروهی از افراد مختلف، حیوانات یا اشیاء اشاره دارند. با این حال، حتی اگر اسم های جمعی به افراد مختلفی اشاره داشته باشند ، آنها معمولاً به عنوان اسم مفرد در …

مشاهده بیشتر »

گرامر would prefer

گرامر would prefer would prefer که مخفف آن d prefer’ است برای بیان ترجیح یک چیز نسبت به چیز دیگر استفاده می‌شود. این عبارت دو ساختار متفاوت دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. 1- وقتی فردی خودش بیان کنندۀ ترجیح در چیزی است که در زمان حال یا …

مشاهده بیشتر »