گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

حروف ربط جفتی در انگلیسی

حروف ربط جفتی حروف ربط جفتی یا زوجی (Correlative Conjunctions)، یک جفت حرف ربط هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. عناصری که توسط حروف ربط جفتی بهم وصل می‌شوند به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی (همسان) باشند. رایج‌ترین حروف ربط زوجی شامل موارد زیر …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی

حروف ربط وابسته

از بین سه نوع حرف ربطی (هم پایه، وابسته و جفتی) که در زبان انگلیسی وجود دارد، تشخیص حروف ربط وابسته از همه سخت‌تر است. در واقع بسیاری از افراد از این حروف بدون توجه به کاربرد آنها، استفاده می‌کنند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به حروف ربط وابسته خواهیم داشت. …

مشاهده بیشتر »

بدل در زبان انگلیسی

بدل در زبان انگلیسی

 بدل در انگلیسی بدل (Appositive)، یک اسم یا عبارت اسمی است که بعد از یک اسم یا ضمیر دیگر و برای توضیح دربارۀ آن استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، بدل ها اسم ها یا عبارات اسمی هستند که اطلاعات بیشتری راجع به اسم یا ضمیرِ قبل از خود به ما می‌دهند. …

مشاهده بیشتر »

قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها در زبان انگلیسی قطع کننده ها (Interrupters) کلمات، عبارات یا جمله واره هایی هستند که جریان جمله را قطع کرده و یک ایده و تفکر جدید به آن وارد می‌کنند، در واقع این کلمات یک مکث و وقفه در جمله ایجاد می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید. Maggie, …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی حروف ربط (conjunctions) مانند یک چسب هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. در زبان انگیسی سه نوع حرف ربط وجود دارد — حروف‌ربط هم پایه، حروف‌ربط جفتی و حروف‌ربط وابسته – که هر کدام کارکرد جداکانه‌ای دارند، اما همۀ آنها …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط هم پایه در زبان انگلیسی

حروف ربط هم پایه در انگلیسی

بیشتر افراد هنگام شنیدن نام حروف ربط اولین چیزی که به ذهنشان می‌آید حروف ربط هم پایه است. در زبان انگلیسی هفت حرف ربط هم پایه (for, and, nor, but,or, yet, so) وجود دارد. برای این که حروف ربط هم پایه را یاد بگیرید این کلمه را بخاطر بسپارید: FANBOYS …

مشاهده بیشتر »