گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

کاربرد حروف تعریف (a, an, the) در زبان انگلیسی

حروف تعریف a, an, the

حروف تعریف (Articles): حروف تعریف نوعی توصیف کننده (modifier) هستند که قبل از اسم واقع می‌شوند و اطلاعاتی راجع به اسم ارائه می‌دهند. در زبان انگلیسی سه حرف تعریف (a, an, the) وجود دارد. مثال: I have an old car. حروف تعریف نامعین (a, an): حروف تعریف a و an …

مشاهده بیشتر »