قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها
قطع کننده ها

قطع کننده ها در زبان انگلیسی

قطع کننده ها (Interrupters) کلمات، عبارات یا جمله واره هایی هستند که جریان جمله را قطع کرده و یک ایده و تفکر جدید به آن وارد می‌کنند، در واقع این کلمات یک مکث و وقفه در جمله ایجاد می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید.

Maggie, as you know, is planning to go abroad next year.
(.مگی، همانطور که می‌دانید، قصد دارد در سال آینده به خارج برود)

در مثال فوق، عبارتی که با ویرگول احاطه شده است (as you know) یک عبارت قطع کننده می‌باشد. اگر این عبارت را از جمله حذف کنید، باز هم جمله معنی خواهد داشت و مفهوم خود را از دست نخواهد داد. در نتیجه، می‌توان گفت قطع کننده ها بیشتر از آنکه یک مولفۀ گرامریِ ضروری باشند، ابزار نگارشی هستند.

نشانه گذاری در قطع کننده ها

قطع کننده ها می توانند در اشکال متعدد (کوتاه یا بلند) و در مکان‌های مختلفی در جمله ظاهر شوند. در مثال زیر، جمله با یک کلمه قطع کننده (Hey) آغاز و بعد از آن ویرگول واقع شده است.

Hey, what’s your name?
(آهای، نام شما چیست؟)

هر زمان یک قطع کننده در شروع جمله واقع شود، باید بوسیله یک ویرگول از جمله واره مستقل بعد از خود جدا شود، همانند مثال فوق.

اگر قطع کننده در میانۀ جمله بیاید، در دو طرف آن باید ویرگول واقع شود. به این کار برجسته کردن (offsetting) عبارت با ویرگول گفته می‌شود. درمثال زیر عبارت قطع کننده (on the other hand) برجسته شده است؛ یعنی بین دو ویرگول واقع شده است.

Planning first, on the other hand, ensures that everything will go smoothly.
(.برنامه ریزی اول، از سوی دیگر، تضمین می‌کند که همه چیز هموار خواهد شد)

ممکن است قطع کنننده در انتهای جمله واقع شده باشد، در این حالت ویرگول قبل از قطع کننده قرار می‌گیرد.

Having fun is the most important part of the trip, all the same.
(.داشتن سرگرمی مهم‌ترین بخش سفر است، به هر حال)

بطور معمول، ویرگول برای تمایز یک قطع کنندۀ ساده از بقیه جمله استفاده می‌شود. با این وجود، اگر قطع کننده به لحاظ معنایی دارای اهمیت بیشتری باشد و همچنین برای تاکید روی آن، از خط تیره به جای ویرگول استفاده می‌شود. در این حالت، قواعد موقعیت مکانیِ خط تیره همانند ویرگول خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید.

Planning first — in order to avoid unexpected difficulties — ensures that everything will go more smoothly.
(.برنامه ریزی اول-برای جلوگیری از مشکلات غیرمنتظره-تضمین می‌کند که همه چیز هموار خواهد شد)

عبارتِ on the other hand بعنوان یک قطع کننده، به لحاظ معنایی اهمیت کافی برای استفاده از خط تیره را ندارد؛ زیرا فقط برای بیان ارتباط بین دو جمله استفاده می‌شود، بنابراین نباید با این عبارت از خط تیره استفاده کرد. هنگامی که از خط تیره استفاده می‌کنید (مانند مثال قبل) باید یک ایده و تفکر جدید به جمله اضافه شود.

از پرانتز نیز برای برخی قطع کننده ها استفاده می‌شود. همۀ عبارتی که داخل پرانتز قرار می‌گیرند، قطع کننده می‌باشند؛ اما همۀ قطع کننده ها را نمی توان داخل پرانتز قرار داد.

برای مثال اگر قطع کننده در ابتدای جمله باشد آن را نمی‌توان داخل پرانتز قرار داد، اما اگر قطع کننده در میانۀ جمله و برای بهتر شدن محتوایِ متن استفاده شود، می‌توان آن را داخل پرانتز قرار داد. به مثال زیر توجه کنید.

Maggie (as you know) is planning to go abroad next year.
.مگی (همانطور که می‌دانید) قصد دارد در سال آینده به خارج برود

سایر قطع کننده ها

بدل ها که برای بیان مجدد نام یا هویت یک چیز بکار می‌روند نیز گاهی اوقات بعنوان قطع کننده تلقی می‌شوند. در مثال زیر Felix یک بدل و در عین حال قطع کننده است.

My cat, Felix, loves to climb.
(.گربه من، فلیکس، بالا رفتن را دوست دارد)

همچنین نام افراد نیز اگر در جمله مستقیماً بیان شود بعنوان قطع کننده عمل می‌کند. به مثال زیر توجه کنید.

Sarah, you shouldn’t sing musicals at midnight.
(.سارا، شما نباید در نیمه شب آهنگ بخوانید)

در مثال فوق، نام سارا متعلق به شخصی است که گوینده مستقیماً راجع به آن صحبت می کند. اگرچه هیچ نقش و تاثیری در جمله واره مستقلِ بعد از خود ندارد، اما بعنوان یک قطع کننده عمل می کند.

در نهایت، جمله واره های موصولی غیر تعریف‌کننده نیز بعنوان قطع کننده عمل می کنند. در مثال زیر which is filled with warmth and sunlight یک جمله واره غیرتعریف کننده است.

This day, which is filled with warmth and sunlight, would be so good for a picnic.
(.امروز، که با گرما و نور خورشید پر شده است، برای یک پیک نیک بسیار مناسب خواهد بود)

مطالب مرتبط:

بدل در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *