زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

زمان آینده کامل
زمان آینده کامل

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده تمام می‌شود. این زمان در واقع نشان‌دهندۀ گذشته در آینده است. زمان آینده کامل معمولا در موارد کمی استفاده می‌شود اما یادگیری آن برای زبان آموزان الزامی است.

ساختار زمان آینده کامل

زمان آینده کامل از ترکیب will have با قسمت سوم فعل ساخته می‌شود.

جمله مثبت
قسمت سوم فعل + will + have + فاعل

I will have finished this book.
.من این کتاب را تمام خواهم کرد

You will have studied the English tenses.
.شما زمان های انگلیسی را یاد خواهید گرفت

She will have cooked dinner.
.او شام خواهد پخت

نکته: گاهی اوقات به جای will می توان از shall استفاده کرد. این مورد بیشتر با ضمایر I و we اتفاق می‌اُفتد.

جملۀ سؤالی
قسمت سوم فعل + have + فاعل + will

will I have finished writing this book?
آیا نوشتن این کتاب را تمام خواهید کرد؟

will you have studied all the English verb tenses?
آیا همه زمان‌های فعل در انگلیسی را یاد خواهید گرفت؟

When will I have finished writing this book?
چه وقت نوشتن این کتاب را تمام خواهید کرد؟

جمله منفی
قسمت سوم فعل + will + not + have + فاعل

I will not have finished this book.
.من این کتاب را تمام نخواهم کرد

You will not have studied the English tenses.
.من زمان‌های انگلیسی را یاد نخواهم گرفت

She will not have cooked dinner.
.او شام نخواهد پخت

مخفف کردن زمان آینده کامل

برای مخفف کردن زمان آینده کامل، کافی است will را با فاعل ترکیب کرده و آن را مخفف کنیم.

I will have => I’ll have
you will have => you’ll have
he will have => he’ll have
she will have => she’ll have
it will have => it’ll have
we will have => we’ll have
they will have => they’ll have

نکته:
won’t شکل منفی will not می‌باشد:

They will not have finished the car tomorrow.
They won’t have finished the car tomorrow.

شکل مجهول زمان آینده کامل

قسمت سوم فعل + will + have + been+ فاعل

They will have completed the project before the deadline. (معلوم)
.آنها قبل از موعد مقرر پروژه را تمام خواهند کرد

The project will have been completed before the deadline. (مجهول)
.پروژه قبل از موعد مقرر تمام خواهد شد

کاربرد زمان آینده کامل

1. برای نشان دادن عملی که قبل از عملی دیگر در آینده اتفاق خواهد اُفتاد:

When you arrive, the train will have left.
.وقتی برسید قطار رفته است

The play will have started by the time we get to the theater.
.تا وقتی که به تئاتر برسیم نمایش شروع شده است

2. برای نشان دادن عملی که قبل از یک زمان مشخص در آینده اتفاق خواهد اُفتاد:

I will have arrived at the office by 8.
.تا ساعت 8 به اداره خواهم رسید

I will have finished this task by the end of June.
.من این کار را تا پایان ماه ژوئن تمام خواهم کرد

نکات مهم:
1. از علائم زمان آینده کامل، حرف اضافۀ by یا عبارت by the time می‌باشد.

2. مانند سایر زمان‌های آینده، زمان آینده کامل را نمی‌توان در جمله‌واره‌هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن، زمان حال کامل بکار می‌رود.

I am going to see a movie when I will have finished my homework. (نادرست)
I am going to see a movie when I have finished my homework. (درست)

3. هنگام استفاده از افعال to be در زمان آینده کامل، مراقب باشید زیرا ممکن است با ساختار زمان آینده استمراری اشتباه گرفته شود.

Next month my parents will have been together for thirty years.
.ماه آینده والدین من برای سی سال است که باهم هستند

3. زمان آینده کامل را می‌توان با be going to نیز استفاده کرد البته ممکن است معنی آن تغییر کند:

قسمت سوم فعل + am/is/are + going to + have + فاعل

You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
.تا وقتی که از آمریکا برگردید شما قصد دارید که انگلیسی خود را خوب کنید

Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
آیا تا وقتی که از آمریکا برگردید شما قصد دارید که انگلیسی خود را خوب کنید؟

You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
.تا وقتی که از آمریکا برگردید شما قصد ندارید که انگلیسی خود را خوب کنید

صرف فعل arrive در زمان آینده کامل
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Will I have arrived?

آیا من خواهم رسید؟

I won’t have arrived.

من نخواهم رسید.

I will have arrived.

من خواهم رسید.

Will you have arrived?

آیا شما خواهد رسید؟

You won’t have arrived.

شما نخواهید رسید.

You will have arrived.

شما خواهید رسید.

Will he have arrived?

آیا او خواهد رسید؟

He won’t have arrived.

او نخواهد رسید.

He will have arrived.

او خواهد رسید.

Will we have arrived?

آیا ما خواهیم رسید؟

We won’t have arrived.

ما نخواهیم رسید.

We will have arrived.

ما خواهیم رسید.

Will they have arrived?

آیا آنها خواهند رسید؟

They won’t have arrived.

آنها نخواهند رسید.

They will have arrived.

آنها خواهند رسید.

مطالب مرتبط:

زمانها در زبان انگلیسی

5 دیدگاه‌ها

 1. خیلی مفید بود
  تشکر از شما

 2. سلام توی جمله ها اینده کامل مثلا میگیم یه ماه اینده تمام خواهم کرد

  خواهم باید باشه درسته

  یا مثلا میگیم یا قبل شروع کلا شام میپزم یعنی شام خواهم پخت قبل شروع کلاس یا نه

  • سلام
   بهتر است بگویید یک ماه آینده تمام کرده ام.
   معمولا در ترجمه زمان آینده کامل را حال کامل ترجمه می کنیم. برای مثال من این کار را تا فردا تمام کرده ام.

 3. سلام و درود. چن تا سایت رو نگاه می کردم و چه خوب بالاخره سایت شما رو دیدم و چقدر شکیل و تمیز و عالی این زمان رو توضیح دادین و صمیمانه تشکر می کنم.
  پایدار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *