زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری
زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری معمولاً در زبان انگلیسی زیاد استفاده نمی‌شود اما برای کسانی که می‌خواهند تسلط کامل بر گرامر انگلیسی داشته باشند، یادگیری آن الزامی است. در ادامه به بررسی ساختار و کاربرد این زمان می‌پردازیم.

ساختار زمان آینده کامل استمراری

جمله مثبت
فعل will + have + been + ing+ فاعل

We will have been living in this house for 10 years by next month.
.تا ماه آینده، 10 سال خواهد شد که ما در این خانه زندگی می‌کنیم

They will have been living in Paris for five years.
.پنج سال خواهد شد که ما داریم در پاریس زندگی می‌کنیم

The doctor will have been treating patients for two years.
.دو سال خواهد شد که دکتر بیماران را درمان می‌کند

He will have been reading this book since 10 AM.
.او از ساعت 10 صبح مشغول خواندن این کتاب خواهد بود

جمله سؤالی
فعل have + been + ing + فاعل + will

Will the kids have been making a noise for three hours?
آیا سه ساعت خواهد که بچه ها دارند سروصدا میکنند؟

Will they have been working in this factory since June?
آیا انها از ماه ژوئن در این کارخانه در حال کردن خواهند بود؟

Will you have been eating vegetables for three months?
آیا سه ماه خواهد شد که شما دارید سبزیجات می‌خورید؟

Will they have been using their phone since Tomorrow?
آیا آنها از فردا در حال استفاده از تلفنشان خواهند بود؟

Whom will I have been working for?
برای چه کسی مشغول کار خواهیم بود؟

جمله منفی
فعل will + not + have + been + ing

I will not have been travelling to New York for 2 years by the end of October.
.تا پایان اکتبر دو سال می‌شود که من در حال سفر کردن به نیویورک نخواهم بود
He will not have been working in the factory for six months.
.او شش ماه می‌شود که در این کارخانه مشغول کار کردن نخواهد بود
They will not have been using this car since March.
.آنها از ماه مارس در حال استفاده از این ماشین نخواهند بود
I will not have been working for children.
.من در حال انتظار برای کودکان نخواهم بود

مخفف کردن زمان آینده کامل استمراری

برای مخفف کردن زمان آینده کامل استمراری، کافی است will را با فاعل ترکیب کرده و آن را مخفف کنیم.

I will have => I’ll have
you will have => you’ll have
he will have => he’ll have
she will have => she’ll have
it will have => it’ll have
we will have => we’ll have
they will have => they’ll have

نکته:
won’t شکل منفی will not می‌باشد:

He will not have been using his camera for two days.
He won’t have been using his camera for two days.

نشانه های زمان آینده کامل استمراری

By + زمان => by this year/ month/ week, by then, by tomorrow, by the time
Next + زمان => next year/ month/ week
For + طول زمان => for an hour, for 5 years
All day long
The last couple of hours

کاربرد زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری به طور کلی برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده و برای مدتی در انجام بوده و پس از آن نیز ادامه خواهد شد. برای درک بهتر این زمان آن را با یک مثال توضیح می‌دهیم؛ تصور کنید من بعنوان مدرس زبان انگلیسی سال 2010 شروع به تدریس این زبان کردم الان سال 2019 است، حالا شما از من سؤال می‌کنید که سال آینده (2020) چند سال خواهد شد که من انگلیسی تدریس می‌کنم:

how long will you have been teaching English next year?
سال آینده چند سال خواهد شد که شما در حال تدریس زبان انگیسی هستید؟

در جواب سؤال فوق، من به سال 2020 (سال آینده) می‌روم و در آن زمان به گذشته نگاه می‌کنم و به شما پاسخ می‌دهم که من در سال 2020 به مدت 10 سال است دارم انگلیسی تدرسی می‌کنم:

Next year, I will have been teaching English for ten years.
.سال آینده، ده سال خواهد شد که من مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم

حال که با مفهوم زمان آینده کامل استمراری آشنا شدید به بین کاربرد این زمان می پردازیم:

1.برای نشان دادن عملی مداوم و مستمر که قبل از زمانی مشخص در آینده تکمیل خواهد شد. این عمل ممکن است در زمان گذشته، حال یا آینده شروع شده باشد.

They will have been flying to London for 4 hours by this time tomorrow.
.آنها فردا تا این لحظه 4 ساعت خواهد بود که در حال پرواز به سمت لندن هستند

2. برای نشان دادن عملی مداوم و مستمر که قبل از عملی دیگر در آینده تکمیل خواهد شد. این عمل ممکن است در زمان گذشته، حال یا آینده شروع شده باشد.

They will have been talking for over an hour by the time she returns.
.وقتی او بر گردد بیش از یک ساعت خواهد شد که آنها دارند صحبت می کنند

3. برای نشان دادن علت و دلیل چیزی از زمان آینده کامل استمراری استفاده می‌شود.

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
.جیسون وقتی به خانه برسد خسته خواهد بود زیرا بیش از یک ساعت خواهد شد که او در حال پیاده روی است

تفاوت زمان آینده کامل استمراری با زمان آینده کامل ساده

این دو زمان بسیار شبیه به هم هستند و تفاوت بسیار کمی با هم دارند. برای بیان تفاوت این دو زمان به مثال ابتدایی خود باز می‌گردیم:

Next year, I will have been teaching English for ten years.   (آینده کامل استمراری)
سال آینده، ده سال خواهد شد که من مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم

Next year, I will have taught English for ten years.   (آینده کامل ساده)
سال آینده، ده سال است که انگلیسی تدریس می‌کنم

در جمله اول احتمال زیادی وجود دارد که من سال آینده، باز هم تدریس انگلیسی را ادامه دهم؛ اما در جمله دوم احتمال زیادی وجود دارد که من سال آینده، تدریس زبان انگلیسی را متوقف کرده و به سراغ شغل دیگری بروم. در نتیجه، وقتی مطمئن هستید که عملی در آینده متوقف خواهد شد از زمان آینده کامل و وقتی مطمئن هستید عملی در آینده (بعد از زمانی مشخص) ادامه خواهد داشت از زمان آینده کامل استمرای استفاده کنید.

شکل مجهول زمان آینده کامل استمراری

قسمت سوم فعل + will + have + been + being + فاعل

He will have been painting the mural for over six months by the time it is finished. (معلوم)
تا زمانیکه نقاشی را تمام کند بیش از شش ماه خواهد شد که او در حال کشیدن نقاشی دیواری است

The mural will have been being painted by him for over six months by the time it is finished. (مجهول)
تا زمانیکه نقاشی را تمام کنند بیش از شش ماه خواهد شد که نقاشی در حال کشیده شدن است

نکات مهم:

1. استفاده از شکل مجهول زمان آینده کامل استمراری رایج نیست.

2. مانند سایر زمان‌های آینده، زمان آینده کامل استمراری را نمی‌توان در جمله‌واره‌هایی که با عبارات زمانی نظیر: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می‌شوند استفاده کرد. به جای آن، زمان حال کامل بکار می‌رود.

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim.   (نادرست)
You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim.   (درست)

3. برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارند (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان آینده کامل استمراری از زمان آیننده کامل استفاده می‌شود. در جملات زیر have یک فعل غیرمستمر است.

Ned will have been having his driver’s license for over two years.   (نادرست)
Ned will have had his driver’s license for over two years.   (درست)

3. زمان آینده کامل را می‌توان با be going to نیز استفاده کرد:

فعل am/is/are + going to + have + ing + فاعل

You are going to have been waiting for two hours when her plane finally arrives.
Are you going to have been waiting for two hours when her plane finally arrives?
You are not going to have been waiting for two hours when her plane finally arrives.

صرف فعل live در زمان آینده کامل استمراری
جمله سؤالی جمله منفی جمله مثبت

Will I have been living?

آیا من در حال زندگی خواهم بود.؟

I won’t have been living.

من در حال زندگی کردن نخواهم بود.

I will have been living.

من در حال زندگی کردن خواهم بود.

Will you have been living?

آیا تو در حال زندگی کردن خواهی بود؟

You won’t have been living.

تو در حال زندگی کردن نخواهی بود.

You will have been living.

تو در حال زندگی کردن خواهی بود.

Will he have been living?

آیا او در حال زندگی کردن خواهد بود؟

He won’t have been living.

او در حال زندگی کردن نخواهد بود.

He will have been living.

او در حال زندگی کردن خواهد بود.

Will we have been living?

آِیا ما در حال زندگی کردن خواهیم بود؟

We won’t have been living.

ما در حال زندگی کردن نخواهیم بود.

We will have been living.

ما در حال زندگی کردن خواهیم بود.

Will they have been living?

آیا آنها در حال زندگی خواهند بود؟

They won’t have been living.

آنها در حال زندگی کردن نخواهند بود.

They will have been living.

آنها در حال زندگی کردن خواهند بود.

مطالب مرتبط:

زمان آینده استمراری

انواع زمان ها در زبان انگلیسی

6 دیدگاه‌ها

 1. درود بر شما و تلاش شما
  دوستان عزیز، برای I و We به نظر میرسه که با shall باید سوالی بشه نه با will.
  موفق و پیروز باشید.

  • سلام
   هنگامی که از I و We همراه با shall در جملات سوالی استفاده می کنیم بیشتر معنی پیشنهاد دادن می دهد تا اینکه اشاره به زمان آینده داشته باشد.

 2. سلام ممنون خیلی عالی بود

  فقط یه سوال برای ساختن جمله اولش حتما باید subject باشه

  اخه یه جمله رو با next year شروع کردید

  • سلام
   next year قید زمان است و می تواند در ابتدای جمله واقع شود.

   • سلام خدمت شما خسته نباشید توضیحاتتون خیلی یونیک و عالی بود ممنون
    من هر کاری میکنم نمیتونم این زمان رو به فارسی هندل کنم. من خواهم دارم بودم در حال کار کردن. اصلا تنها چیزی که من تو زبان بی خیال شدم همینه. نمیتونم درکش کنم. در کل ممنون از توضیحاتتون

 3. تشکر از سایت خوبی تان ، دست تان درد نکند
  موفق باشید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *