تفاوت the other, others, another, other

تفاوت the other, others, another, other
تفاوت the other, others, another, other

تفاوت the other, others, another, other

the other, others, another, other از کلمات گمراه‌کننده در زبان انگلیسی می‌باشند که بسیاری زبان آموزان اغلب در استفاده از آنها دچار مشکل می‌شوند در این مطلب به بررسی کاربرد و تفاوت‌های این کلمات (the other, others, another, other) می‌پردازیم.

other و another از وابسته‌ های پیشرو (Determiners) هستند که برای اشاره به چیزی متفاوت، باقی‌مانده یا اضافی استفاده می‌شوند، این کلمات قبل از اسم قرار می‌گیرند. 

کاربرد وابسته پیشرو
اسم‌های قابل‌شمارش جمع و اسم‌های غیرقابل‌شمارش Other
اسامی قابل‌شمارش مفرد Another
هر اسمی که بتوان با حرف تعریف the استفاده کرد The other

 

کاربرد other:

other قبل از اسامی جمع قابل‌شمارش و اسامی غیرقابل‌شمارش بکار می‌رود. در این ساختار other می‌تواند دو معنی داشته باشد.

1- معنی additional و more than one more:

.More information can be found our website
(اطلاعات بیشتر را می توان در وب سایت ما یافت)

.Additional information can be found our website
(اطلاعات اضافی را می توان در وب سایت ما یافت)

.other information can be found our website
(اطلاعات دیگر را می توان در وب سایت ما یافت)


2- معنی different:

?Is that the best price you could find
(آیا این بهترین قیمتی است که می توانید پیدا کنید؟)


?You should look on different websites
(شما باید در وب سایت های مختلف نگاه کنید)


.You should look on other websites
(شما باید در وب سایت های دیگر نگاه کنید)

مثال های بیشتر:

We can’t only sell chocolate and vanilla ice-cream. We need other flavors. (additional flavors)
(ما نمی توانیم فقط بستنی شکلاتی و وانیلی بفروشیم. ما به طعم دیگری نیاز داریم)

We should paint this room white or light blue
(ما باید این اتاق را سفید یا آبی روشن کنیم)

Other colors might be a bit overpowering. (different colors)
(رنگ های دیگر ممکن است کمی قوی باشند)


کاربرد other با اسامی قابل شمارش مفرد:

other با اسم قابل شمارش مفرد به معنای «دیگری (یکی از دو شخص یا چیز)» می‌باشد و برای بیان تضاد استفاده می‌شود. در این صورت قبل از other باید وابسته پیشرو استفاده کرد.

My eye is a little itchy.
The other is fine.

This coffee is black, no sugar.
The other cup is white with sugar.

I can fly to Tehran of 7th.
My other option is flying on the 8th.

در ساختار فوق other را می‌توان با اسم قابل شمارش جمع و اسم غیرقابل شمارس نیز استفاده کرد که در این صورت به معنای «افراد یا چیزهای باقی مانده در یک گروه یا دسته» است.

اسم قابل شمارش جمع/اسم غیرقابل شمارش + other + وابسته پیشرو

?Ali and Ahmad are here, but where are the other kids
(علی و احمد اینجا هستند، اما بچه‌های دیگر کجا هستند؟)

.Where are the other plates? I can only find four
(.بشقاب‌های دیگر کجا هستند؟ من فقط می‌توانم چهار تا را پیدا کنم)


کاربرد other بعنوان ضمیر:

اگر اسمِ بعد از other قبلاً در جمله بیان شده باشد، می‌توان آن اسم را حذف کرد. در این ساختار the other نقش ضمیر را دارد که جانشین اسم مفرد بعد از خود شده است.

This computer isn’t working. What about the other one? (the other computer)
This computer isn’t working. What about the other? (the other computer)

I have two bathrooms in my house. One of them have a shower, and the other one doesn’t. (the other bathroom)
I have two bathrooms in my house. One of them have a shower, and the other doesn’t. (the other bathroom)

کاربرد others بعنوان ضمیر:

در صورتی که اسمی که other جانشین آن می شود جمع باشد از the others استفاده می شود که می‌توان the را نیز حذف کرد.


Sara and Rachel are here, but where the others. (other children)

.My friends know how outgoing I can be
To others, I seem pretty shy. (other people)


کاربرد another:

another به مانند حروف تعریف نامعین (a و an) با اسامی قابل شمارش مفرد استفاده می‌شود. در این ساختار another می‌تواند دو معنی داشته باشد.

1- معنی additional و one more:


There are five chairs in this room.
(در این اتاق پنج صندلی وجود دارد)
There are six students in this class.
(در این کلاس شش دانش آموز وجود دارد)
We need one more chair.
(به یک صندلی دیگر نیاز داریم)
We need an additional chair.
(به یک صندلی اضافی نیاز داریم)
We need another chair.
(به یک صندلی دیگر نیاز داریم)

2-معنی different:

.This cake pan isn’t the right size
(این قالب کیک اندازه مناسبی ندارد)
.I need a different cake pan
(من قالب کیک متفاوتی نیاز دارم)
.I need another cake pan
(من قالب کیک دیگری نیاز دارم)

کاربرد another با اسم قابل شمارش جمع:

می توان another را با اسم قابل شمارش جمع استفاده کرد در صورتی که بین آنها عدد باشد.

اسم قابل شمارش جمع + عدد + another

.I need to take another three exams before the end of the year
(قبل از پایان سال باید سه امتحان دیگر بدهم)

.You can take those tissues; I have another two packs in my bag
(شما می توانید آن دستمال کاغذی را بردارید. من دو بسته دیگر در کیفم دارم)

.We’ll need another couple of months to finish this project
(برای تکمیل این پروژه دو ماه دیگر زمان نیاز داریم)

کاربرد another بعنوان ضمیر:


?Did you enjoy your drink
Would you like another one? (another drink)
would you like another? (another drink)

Oh, you don’t have a pen. It’s okay, I have another one you can use. (another pen)
Oh, you don’t have a pen. It’s okay, I have another you can use. (another pen)

I have three kids. I can’t have another one. (another kid)
I have three kids. I can’t have another. (another kid)

نکته:
در زبان انگلیسی عبارت an other وجود ندارد.

3 دیدگاه‌ها

  1. ای کاش گرامر other than را هم توضیح میدادید

  2. واقعا عالی بود توضیحاتتون،خیلییی ممنون

  3. عالی بود ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *