کاربرد appreciate در زبان انگلیسی

کاربرد appreciate
کاربرد appreciate

کاربرد appreciate:

بعد از فعلِ appreciate می‌توان از اسم مصدر استفاده کرد. زمانی که بعد از فعلِ appreciate یک اسم مصدر واقع شود که اشاره به فاعل جمله دارد، در اینصورت بعد از appreciate از اسم مصدر به تنهایی استفاده می‌شود. اما زمانی که بعد از این فعل اسم مصدری واقع شود که اشاره به فاعل ندارد، در اینصورت ساختارِ (اسم مصدر + صفت ملکی) استفاده می‌گردد. همچنین بعد از appreciate می توان از اسم نیز استفاده کرد.

appreciate + gerund
appreciate + possessive adjective + gerund
possessive adjective + noun

مثال:

I appreciate having a chance to read your draft.
(.من از داشتن فرصت برای خواندنِ پیش نویسِ شما قدردانی می‌کنم)
I appreciate your giving me a chance to read your draft.
(.از اینکه به من فرصتی برای خواندن پیش نویسِ خود می‌دهید قدردانی می‌کنم)
I appreciate your draft.
(.من پیش نویس شما را تحسین می‌کنم)
We appreciate eating chocolate cake.
(.ما از خوردن کیک شکلاتی قدردانی می‌کنیم)
We appreciate his eating our chocolate cake.
(.ما از خوردنِ کیک شکلاتی خودمان توسط شما قدردانی می‌کنیم)
We appreciate chocolate cake.
(.ما کیک شکلاتی را تحسین می‌کنیم)

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *