تفاوت loose و lose

تفاوت loose و lose
تفاوت loose و lose

تفاوت loose و lose

loose و lose دو کلمه گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. این دو کلمه از لحاظ املایی شبیه بهم هستند اما از لحاظ تلفظ با هم تفاوت دارند. loose به صدای S و lose به صدای Z ختم می‌شود. در ادامه به کاربرد و تفاوت loose و lose می‌پردازیم.

کاربرد loose

loose یک صفت است و به معنای «شُل» یا «گشاد» می‌باشد. متضاد loose کلمۀ tight به معنای «سفت» یا «تنگ» است.
مثال:

Mark likes to wear loose, comfortable clothes when she goes running.
(.مارک وقتی برای دویدن می‌رود دوست دارد که لباس های گشاد و راحت بپوشد)

I have a loose tooth.
(.من یک دندان لق دارم)

I think the telephone cord is loose.
(.من فکر می‌کنم سیم کشی تلفن شل است)

loose همچنین می‌تواند به معنای «غیر رسمی» یا «غیر سختگیرانه» باشد وقتی که دربارۀ دستورالعمل ها، قواعد یا قوانین صحبت می‌کنیم.
مثال:

The rules about the arrival time are pretty loose. you can come to the office when you prefer.
(قوانین مربوط به زمان ورود خیلی سختگیرانه نیست. هر وقت دلتان خواست به اداره بیایید)

کاربرد lose

lose یک فعل است و به معنای «گم شدن» یا «گم کردن» می‌باشد. از این کلمه وقتی استفاده می‌کنیم که نمی دانیم یک شیء را کجا گذاشته‌ایم.
به یاد داشته باشید که lose یک فعل بیقاعده است و شکل گذشتۀ آن lost می‌باشد.
مثال:

If you lose the keys, it will be a big problem. I don’t have another copy.
(.اگر کلیدها را گم کنی، یک مشکل بزرگ خواهد بود. من هیچ نسخه دیگری از آن ندارم)

Henry lost his file! He doesn’t know where he saved it.
(.هنری فایلش را گم کرده است! او نمی داند آن را کجا ذخیره کرده است)

lose برای صحبت راجع به ورزش و بازی نیز استفاده می‌شود. در این معنی lose متضاد win است.
مثال:

Mary really doesn’t like to lose at tennis!
(.ماری واقعاً دوست ندارد که بازی تنیس را ببازد)

در این درس با کاربرد و تفاوت loose و lose آشنا شدید. به یاد داشته باشید که این دو کلمه تلفظ متفاوتی دارند؛ انتهای loose صدای S و انتهای lose صدای Z می‌دهد. همپنین loose صفت و lose فعل است.

 

مطالب مرتبط:

تفاوت immigrate، emigrate و migrate

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *