زمان آینده ساده با be going to

زمان آینده ساده با be going to
زمان آینده ساده با be going to

زمان آینده ساده با be going to

همانطور که پیشتر ذکر شد برای زمان آینده ساده می‌توان از ساختار be going to نیز استفاده کرد. در ادامه به بررسی کاربرد و ساختار زمان آینده ساده با be going to می‌پردازیم.

تفاوت آینده ساده با will و be going to

will برای بیان تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی شده از قبل به کار می‌رود در حالیکه زمان آینده ساده با be going to برای نشان دادن عملی در آینده به کار می‌رود که برای آن فکر و برنامه ریزی شده است. be going to معمولاً در هنگام صحبت کردن یا نوشتار غیررسمی استفاده می‌شود بنابراین بهتر است در نوشتار رسمی از will استفاده کنید.

ساختار زمان آینده ساده با be going to

برای ساخت زمان آینده ساده از ترکیب be going to با ریشه فعل استفاده می‌کنیم. be در اینجا همان am/is/are است. 

فاعل + am/is/are + going to + ریشه فعل

You are going to meet Jane tonight.   (جمله مثبت)
.شما قصد دارید امشب به ملاقات جین بروید

Are you going to meet Jane tonight?   (جمله سؤالی)
آیا شما قصد دارید امشب به ملاقت جین بروید؟

You are not going to meet Jane tonight.   (جمله منفی)
.شما قصد ندارید امشب به ملاقت جین بروید

مخفف کردن آینده ساده با be going to

برای مخفف کردن کردن این ساختار کافی است فعل to be را با فاعل ترکیب کرده سپس مخفف کنید:

I am going to => I’m going to
He is going to => He’s going to
She is going to => She’s going to
It is going to => It’s going to
You are going to => You’re going to
We are going to => We’re going to
They are going to => They’re going to

منفی کردن زمان آینده ساده با be going to

برای منفی کردن این ساختار، منفی ساز not را بعد از فعل to be قرار می دهیم و برای مخفف کردن آن، فعل to be یا not را مخفف می‌کنیم.

ریشه فعل + am/is/are + not + going to + فاعل

I am not going to => I’m not going to
He is not going to => He’s not going to => He isn’t going to
She is not going to => She’s not going to => She isn’t going to
It is not going to => It’s not going to => It isn’t going to
You are not going to => You’re not going to => You aren’t going to
We are not going to => We’re not going to => We aren’t going to
They are not going to => They’re not going to =>They aren’t going to

سؤالی کردن زمان آینده ساده با be going to

برای سؤالی کردن این ساختار، جایِ فعل to be را با فاعل عوض می‌کنیم:

ریشه فعل + going to + فاعل + am/is/are

Are you going to meet Jane tonight?
آیا امشب قصد دارید جین را ملاقات کنید؟

Who are you going to invite to the party?
چه کسانی را قصد داری به مهمانی دعوت کنی؟

شکل مجهول آینده ساده با be going tog

فاعل + am/is/are + going to + be + قسمت سوم فعل

Sally is going to make a beautiful dinner tonight. (معلوم)
.سالی قصد دارد امشب یک شام قشنگ درست کند

A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. (مجهول)
.امشب یک شام قشنک توسط سالی درست خواهد شد

کاربرد زمان آینده ساده با be going to

1. برای بیان طرح و برنامه‌ای که قبلاً دربارۀ آن تصمیم گرفته شده است:

He is going to spend his vacation in Hawaii.
.او قصد دارد تعطیلاتش را در هاوایی سپری کند

I‘m going to be an actor when I grow up.
.قصد دارم وقتی بزرگ شدم یک هنرپیشه شوم

They are going to drive all the way to Alaska.
.آنها قصد دارند تمام روز را به سمت آلاسکا رانندگی کنند

2. برای پیش بینی یک اتفاق در آینده با توجه به مدارک و شرایط موجود:

The weather is cloudy. It is going to rain tomorrow 
.هوا ابری است. فردا باران خواهد بارید

نکته:
در محاوره (بویژه آمریکایی) به جای going to از مخفف آن یعنی gonna استفاده می‌شود اما این مخفف هیچگاه نوشته نمی‌شود.

I’m going to eat some cake.
I’m gonna eat some cake.

مطالب مرتبط:
زمان آینده ساده با will

زمان ها در انگلیسی

5 دیدگاه‌ها

  1. سلام عالي بود مطلب واضح توضيح داده شد

  2. خیلی عالی بود توضیحات و مخصوصا gonna

  3. It was very impressive

  4. خیلی خوب و کاربردی و همچنین جامع و کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *