کاربرد propose در انگلیسی

کاربرد propose
کاربرد propose

کاربرد propose:

بعد از فعلِ propose هم می‌توان از اسم مصدر (gerund) و هم مصدر (infinitive) استفاده کرد که در هر دو ساختار معنای متفاوتی دارد.

اسم مصدر + propose:

در این ساختار propose به معنایِ suggest است. همچنین در ساختارِ (جمله واره + that) نیز به همین معنا می‌باشد.
مثال:

ahmad proposed going (اسم مصدر) to the debate.
(.احمد، رفتن به مذاکره را پیشنهاد کرد)
I proposed having (اسم مصدر) lunch together.
(.من پیشنهاد دادم با هم ناهار بخوریم)
Who proposed eating (اسم مصدر) at this restaurant?
(چه کسی غذا خوردن در این رستوران را پیشنهاد داد؟)
I propose that we buy (جمله واره) a smaller car.
(.من پیشنهاد می‌کنم که یک ماشین کوچکتر بخریم)
I propose buying (اسم مصدر) a smaller car.
(.من خرید یک ماشین کوچکتر را پیشنهاد می‌دهم)

مصدر + propose:

در این ساختار propose به معنایِ offer و intend است.
مثال:

The Government proposes to bring (مصدر) in new laws.
(.دولت قصد دارد قوانین جدیدی را تصویب کند)
I propose to finish (مصدر) this meeting tomorrow.
(.من پیشنهاد می‌کنم فردا این جلسه را به پایان برسانیم)
He proposed to go (مصدر) so I didn’t have to.
(.او پیشنهادی برای رفتن داشت، بنابراین من مجبور نبودم بروم)
Ali has proposed to take (مصدر) notes and circulate them afterwards.
(.علی پیشنهاد داده است که یادداشت برداری شود و پس از آن منتشر شود)

این مطالب را مشاهده کنید:

کاربرد اسم مصدر در انگلیسی

کاربرد مصدر در انگلیسی

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *